Nio av tio föredrar vård på distans framför fysiska vårdbesök

2021-04-26

kvinna får vård på distans av läkare

Ny rapport: Nio av tio föredrar vård på distans framför fysiska vårdbesök

Digitaliseringen av vården har accelererat under den pågående pandemin. Nu visar ny statistik att en stor majoritet av de som har använt digital vård kommer att fortsätta med det även framöver. Väldigt många kan även tänka sig att ingå i pilotprojekt och tester, till exempel när det gäller digitala verktyg och patientövervakning på distans. Resultaten kommer från en internationell undersökning där PwC har ställt frågor till drygt 10 000 vårdkonsumenter om erfarenheter från pandemin och synen på framtidens vård.

Digitaliseringen av vården har accelererat under den pågående pandemin. Nu visar ny statistik att en stor majoritet av de som har använt digital vård kommer att fortsätta med det även framöver. Väldigt många kan även tänka sig att ingå i pilotprojekt och tester, till exempel när det gäller digitala verktyg och patientövervakning på distans. Resultaten kommer från en internationell undersökning där PwC har ställt frågor till drygt 10 000 vårdkonsumenter om erfarenheter från pandemin och synen på framtidens vård.

– 91 procent av de som har använt sig av den digitala vården under pandemin vill fortsätta med det i stället för att gå tillbaka till personliga fysiska vårdbesök, säger Henrik Schildt som är branschexpert inom hälso- och sjukvård på PwC.

Undersökningen visar att det finns ett stort intresse för digitala alternativ inom många olika typer av vård – från en första bedömning av sjukdomstillstånd till hantering av kroniska sjukdomar. Mest positiva svar kommer från Kina och Indien, medan det finns en något lägre entusiasm bland de europeiska respondenterna.

"91 procent av de som har använt sig av den digitala vården under pandemin vill fortsätta med det i stället för att gå tillbaka till personliga fysiska vårdbesök."

Henrik Schildt, branschexpert hälso- & sjukvård, PwC

Undersökningen visar att det finns ett stort intresse för digitala alternativ inom många olika typer av vård – från en första bedömning av sjukdomstillstånd till hantering av kroniska sjukdomar. Mest positiva svar kommer från Kina och Indien, medan det finns en något lägre entusiasm bland de europeiska respondenterna.  

– Resultaten visar även att 66 procent kan tänka sig att delta i kliniska prövningar med stöd av digitala verktyg, eller att patienten följer upp värden med stöd av digital teknik hemifrån, berättar Henrik Schildt. 

I rapporten har PwC även kompletterat svaren från vårdkonsumenterna med intervjuer av ledande personer inom hälso- och läkemedelsbranscherna. Här framkommer flera tydliga trender som väntas växa i betydelse inom den närmaste framtiden.
 

"66 procent kan tänka sig att delta i kliniska prövningar med stöd av digitala verktyg, eller att patienten följer upp värden med stöd av digital teknik hemifrån."

Henrik Schildt, branschexpert hälso- & sjukvård, PwC

Press på nytänkande för den traditionella vården

Teknikutvecklingen och nya krav från vårdtagarna kommer att lyfta den digitaliserade vården till en nivå som allt mer utmanar det traditionella vårdsystemet. Att hitta balansen mellan vård på distans  och fysisk vård kommer därför att bli en nödvändighet för att stärka patientens vårdupplevelse.

Samarbetsmöjligheter över gränserna med datadelning

Efter pandemin väntas allt fler digitala samarbetsformer se dagens ljus och helt nya möjligheter när det gäller delning och analys av data. Det kan till exempel ske mellan olika länder, läkemedelsföretag, vårdgivare och leverantörer och där tekniken samt hälso- och sjukvården mer och mer länkas samman.

Teknikutvecklingen säkrar tillgång till leveranser

Pandemin satte fingret på en öm punkt när det gäller tillgång till leveranser inom vårdområdet. Inför framtida hälsokriser  väntas avancerad teknik bidra till mer stabila försörjningskedjor, fler alternativa och lokala leveransmöjligheter, samt sammanlänkning i bredare nätverk av leverantörer.

– Covid-19 har accelererat flera förändringar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Att ställa om med stöd av teknikutveckling ger oss nu unika möjligheter att ta viktiga steg framåt inom vård och omsorg. Rätt använd teknik gör att vi kan lösa utmaningar som att effektivisera vårdsystemet, förbättra patientupplevelserna och inte minst skapa en mer jämlik vård inför framtiden, avslutar Jon Arwidson, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC.
 

"Med rätt använd teknik kan vi lösa utmaningarna med att effektivisera vårdsystemet, förbättra patientupplevelsen och skapa en mer jämlik vård."

Jon Arwidson, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC

Om undersökningen

PwC:s rapport "Global Health Industry Issues 2021" tittar närmare på inställningen till vård i samband med den pågående pandemin. Rapporten fokuserar även på utvecklingen av vårdsektorn, till exempel vilka lärdomar som kan dras och hur vårdaktörer kan förbereda sig för framtida kriser. Undersökningen genomfördes mellan 5 och 19 januari 2021. Drygt 10 000 personer från tio länder har medverkat och där deltagarnas hälsostatus och ålder har varit jämnt fördelad. Ladda ner och ta del av hela studien.
 

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier