Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024

Kraftig inbromsning med ljusa utsikter om återhämtning

Media- och underhållningsbranschen har förändrats snabbt på grund av covid-19-pandemin. Restriktioner om att hålla avstånd och begränsad rörelsefrihet har lett till att konsumenter har tvingats ställa om och ofta bytt till att konsumera digitala tjänster. Ekonomiskt har branschen bromsat in men prognosen visar att den kommer att återhämta sig redan till 2021. Detta visar rapporten "Global Entertainment & Media Outlook 2020".

– Aldrig tidigare i undersökningens tjugoettåriga historia har samma tapp ägt rum under ett år. Under finanskrisens 2009 föll branschintäkterna på årsbasis med 3,0 procent. Nu ser vi ett fall på 5,6 procent i år, alltså nästan en fördubbling, kommenterar Erik Wall, branschansvarig för underhållning och media, PwC Sverige. 

Trots den dystra bilden som målas upp så finns det ljusglimtar. På aktiemarknaden talar man ju ofta om en v-formad återhämtning och enligt rapporten kan vi förvänta oss en liknande utveckling här. 

– Enligt rapporten så kan intäkterna vara tillbaka på samma nivå som innan krisen redan till 2021 efter en tillväxt på 6,4 procent. Skillnaden är därmed tydlig mot finanskrisen där återhämtningen till samma nivå tog längre tid, berättar Erik Wall.
 

omslag Perspectives from Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024

Ladda ner analysen

Perspectives from Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024

Ladda ner här

Fortsatt mörka år väntar eventbranschen

Nedstängningar av biografer, arenor och andra upplevelsebaserade verksamheter har slagit hårt mot många företag under 2020. Även om företag har varit innovativa och hittat nya digitala former på sina event, som exempelvis via populära dataspel, så är intäktsbortfallen omfattande.

Rapporten visar att coronakrisen för med sig att livearrangemangens framtid är osäker flera år framåt och här gäller ingen v-formad återhämtning. 

– Vi ser att intäkterna väntas vara tillbaka på samma nivåer först 2024. Med den här utvecklingen behöver många aktörer analysera hur de ska agera för att ta ny fart efter pandemin och hur de förhåller sig till en framtid där event online kanske blir allt mer permanenta alternativ, menar Erik Wall.
 

VR och podcasts flyttar fram positionerna

Samtidigt så finns det tydliga vinnarområden detta krisens år 2020. Intäkterna för de digitala aktörerna ökar föga förvånande och allra bäst är utsikterna för tillväxt inom VR. Enligt rapporten väntas här en genomsnittlig årlig tillväxt på över 25 procent fram till och med 2024. 

Även annonsintäkterna från podcasts skjuter i höjden. Det här området var redan under stark utveckling innan pandemin slog till och nu väntas värdena explodera, med mer än en fördubblad intäktsökning under de närmaste tre åren. 

– Här är relevanta utmaningar till exempel hur podcasts byggs in i en effektiv sälj- och marknadsföringsstrategi och hur det går att dra nytta av den snabba utvecklingen inom VR, säger Erik Wall och asvlutar;

– I rapporten blir det tydligt att den akuta fasen för branschen håller på att klinga av. Frågan är nu hur branschen förhåller sig till den nya verkligheten efter krisen? Det finns anledning att se över affärsmodellerna illa kvickt och för många handlar det inte längre om att göra den digitala omställningen. Utan det gäller att göra övergången här och nu i ett rent överlevnadsperspektiv, säger Erik Wall.
 

kvinna med vr-glasögon

Om PwC:s rapport "Global Entertainment & Media Outlook 2020"

Årets version av rapporten är den tjugoförsta i ordningen. I rapporten görs globala analyser av konsumentbeteenden och försäljningsutveckling inom 14 branschområden och med data från 53 länder. Dessutom ger rapporten en framtidsprognos i ett femårsperspektiv.
 

Kontakta oss

Erik Wall

Erik Wall

Partner Strategy&, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 25

Följ oss i sociala medier