Kommunala och/eller regionägda bolag

kvinna och man på kontor

Stöd för just din verksamhets utmaningar

En mycket stor del av vår offentliga verksamhet bedrivs av våra kommun- och regionägda bolag. För att leva upp till krav och förväntningar krävs ett löpande arbete med allt ifrån kompetensutveckling till riskhantering inom organisationen.

Vi agerar som revisorer, biträde till lekmannarevisorer och rådgivare.

PwC blir ofta kontaktade av offentligt finansierade verksamheter och kommunala bolag. Exempel på utmaningar som vi hanterar är:

 • Kommunal ägarstyrning i kommunkoncernen, frågor som ”koncernnyttan”, ”principiella frågeställningar” och ”roller i kommunkoncernen”.
 • Bolagsstyrning
 • Styrelseutbildning , lekmannarevisorer och företagsledningar omfattande både lagstiftning och praktiska frågeställningar.
 • Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärdering av arbetsformer, kompetens, samspel med mera.
 • Riskhantering och internkontroll.
 • Energi och fastighetsfrågor
 • Skatter kommunala bolag Redovisningsfrågor kommunala bolag
 • Ägardirektiv
 • Företagspolicy
 • Bolagspolicy
 • Ägarstyrningsutbildning
 • Riskanalys

Genom vår erfarenhet och kunskap hjälper vi er att hantera såväl övergripande ägarstyrningsfrågor och bolagsspecifika frågeställningar.

Är du intresserad av våra tjänster och produkter eller vill komma i kontakt med oss på PwC? Välkommen med alla dina frågor!

PwC:s Academy – utbildningar för offentlig och ideell sektor

Till PwC:s Academy

Kontakta oss

Peter Söderman

Peter Söderman

Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 25 41

Susanna Collijn

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och regioner, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Följ oss i sociala medier