Ekonomi och styrning

PwC Public Sector erbjuder flertalet rådgivningstjänster inom det kommunalekonomiska området, allt från kostnadsanalyser och långsiktiga finansiella analyser till strategisk rådgivning kring finansiella mål och god ekonomisk hushållning. 

Vanliga frågor inom kommunal ekonomi 

  • Långsiktig finansiell analys – vilket resultatmål och kommunalskatt är nödvändig för att finansiera framtidens välfärd?
  • Personal- och kompetensförsörjningsanalys – hur säkerställer vi vårt framtida personalbehov?
  • God ekonomisk hushållning – hur åstadkommer vi uppsatta mål med begränsade resurser?
  • Styrdokument och policys inom ekonomi – för att uppnå både verksamhetsmål och finansiella mål.
  • Verksamhetsstyrning och kostnadsanalyser – vilka prioriteringar görs i verksamheterna och är kommunen effektiv med resurserna?
  • Modeller och processer för planering och styrning

PwC hjälper dig i processen

Den del av Offentlig sektor som arbetar med kommunalekonomiska analyser består av cirka 15 personer. Medarbetarna har en bred kommunalekonomisk erfarenhet från praktiskt arbete i kommuner och landsting/regioner samt i organisationer med kopplingar till offentlig sektor.

Tillsammans med den finansiella revisionen erbjuder PwC en bred och djup kompetens inom kommunal ekonomi och styrning. Denna kompetens gör det möjligt att erbjuda rådgivning av högsta kvalitet till kommuner och landsting och deras bolag samt till övriga intresserade aktörer.

Är du intresserad av våra tjänster eller vill komma i kontakt med oss på PwC? Välkommen med alla dina frågor!
 

Kontakta oss

Susanna Collijn

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och regioner, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide