Statlig sektor

Så uppnår vi tillsammans en hållbar samhällsutveckling under stort förändringstryck

Framtidens statsförvaltning

Kompetensförsörjning, nyttjande av nya tekniska möjligheter och en ökad grad av samverkan i sin myndighetsutövning är en del av de förutsättningar, utmaningar och möjligheter många myndigheter står inför i sin kontinuerliga strävan efter mer effektiva, tillgängliga och ändamålsenliga sätt att leverera kvalitativ service. 

Genom en långsiktig satsning på statlig sektor och medverkan i ett stort antal uppdrag har vi skaffat oss kunskap och erfarenhet av statlig verksamhet, dess förutsättningar, villkor och framtida utvecklingsmöjligheter. Vi har medarbetare med ett starkt engagemang för den statliga sektorn och ett brett tjänsteutbud med erfarenhet från alla stora myndigheter och inom alla huvudsakliga statliga sektorer. 

Enligt internationella studier har svensk statsförvaltning hög digitaliseringsmognad, men utvecklingstakten tappar fart och har gjort så de senaste åren. Sveriges decentralt styrda statsförvaltning - med enskilt starka och duktiga myndigheter med hög frihetsgrad i sin utveckling har främjat digitaliseringstakten. När nu förväntningar ökar på mer avancerade och integrerade tjänster med krav på flera olika myndigheter och aktörer involverade ligger dock den decentraliserade styrningen och bristen på gemensamma plattformar Sverige i fatet. 

Även om det finns några goda exempel kan konstateras att med nuvarande utveckling är vi inte på rätt väg mot digitaliseringspolitikens mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Blockchain skulle kunna vara en teknik där data på ett säkert sätt skulle kunna delas också i en decentraliserad struktur som den svenska statsförvaltningen. Förutsättningarna för detta borde utredas närmare men det krävs tydligare styrning, beslutskraft och gemensamma investeringar. Det kommer också utmana grundläggande frågeställningar om vem som äger data i våra system och hur data kvalitetssäkras. 

Andra tekniker är RPA (Robot Process Automation) där det finns såväl mjukvarurobotar som är ”självlärande” (Artificiell Intelligence) vilket har sina absoluta fördelar och de som är mer statiska vilket skapar stabilitet och jämförbarhet över tid. PwC är ledande inom Robotics inom offentlig sektor med ett stort antal installationer inom såväl kommuner, landsting/regioner som statliga myndigheter.
 

Genom förändring möter vi medborgare och företag

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för, men också krav på hur statsförvaltningen möter medborgare och företag. Samtidigt förändras förutsättningarna konstant då nya tekniker utvecklas. Att etablera en verksamhetskultur som är nyfiken på förändring och utmanar arbetssätt och gamla sanningar kommer att bli allt viktigare. 

PwC har utvecklat ett Experience Center där man i en kreativ miljö, med en mängd olika tekniska hjälpmedel (3D-printer, verkstad, medierum, med mera) tillsammans med PwC:s medarbetare kan gå från idégenerering, konceptualisering och prototyp på en vecka. 

Här kan framtidens statsförvaltning utvecklas tillsammans – i samverkan med relevanta parter och testas i prototyper på mycket kort tid för att sedan utvärderas, vidareutvecklas eller förkastas, men då med nya insikter och lärdomar.
 

Hur kan PwC hjälpa dig?

PwC fokuserar på framtiden inom den statliga sektorn och hjälper våra kunder forma sina företag utifrån deras strategier. Exempel på tjänster där vi kan hjälpa till:

 • Strategi och tillväxt
 • Strukturförändringar och bolagiseringar
 • Organisations- och verksamhetsutveckling
 • Effektiviserings- och besparingsprogram
 • Administrativ effektivisering genom Shared Services och outsourcing
 • Ägar- och bolagsstyrning inom staten
 • e-samhälle och medborgarbemötande
 • IT och IT styrning
 • Ledarskapsutveckling
 • Intern styrning och kontroll
 • Revision och granskning
 • Skatter, moms och redovisningsfrågor
 • Hantering av oegentligheter

Är du intresserad av våra tjänster och produkter eller vill komma i kontakt med oss på PwC? Välkommen med alla dina frågor!
 

Kontakta oss

Susanna Collijn

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och regioner, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Anders Christensson

Anders Christensson

Branschansvarig statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier