Bransch i fokus: familjeföretag

PwC:s årliga vd-undersökning – att ställa om och skapa förtroende i osäkra tider

Sammanfattning av CEO Survey – familjeföretag

I CEO Survey 2023 har 4 410 företagsledare från 105 länder intervjuats om synen på nuläge och framtid. Av dessa var 765 vd:ar i familjeföretag. I den här delrapporten speglas deras uppfattning i förhållande till den övergripande undersökningen.

Här nedan får du ett smakprov på familjeföretagens svar i vår tjugosjätte vd-undersökning. Vi kan konstatera att bilden de målar upp är en helt annan än för ett år sedan:

  • 72 procent tror på en minskad global tillväxt det kommande året

  • 38 procent tror på ökade intäkter i det egna företaget under samma period

  • 39 procent tror att företaget kommer vara framgångsrikt i högst tio år med nuvarande inriktning

  • 23 procent kommer minska företagets koldioxidutsläpp

 

Vill du veta mer? Välkommen att ladda ner rapporten CEO Survey – bransch i fokus: familjeföretag

My Liden

“Familjeföretag, precis som många andra företag, har en utmaning i att försöka balansera mellan behovet att minska kostnaderna, öka intäkterna och att ställa om verksamheten. Detta måste göras utan att samtidigt riskera att förlora kunder och kompetenser eller rätt medarbetare.”

My Lidén
Andreas Stranne

“Många vd:ar i familjeföretag ser idag att långsiktiga megatrender på ett dramatiskt sätt förändrar förutsättningarna för företagande. Inga av dessa megatrender är nya, men deras omfång och påverkan samt beroende av varandra växer och är därmed något man behöver förhålla sig till och agera utifrån.”

Andreas Stranne

Vad är ett familjeföretag?

Ett familjeföretag ägs och drivs inom familjekretsen. Det bygger ofta på en stark värdegrund och ett tydligt syfte. Det är vanligt att familjeföretag har som fokus att långsiktigt utveckla verksamheten och förvalta företaget väl så att det kan tas över av nästa generation eller andra ägare. Utöver frågor som påverkar bolaget och dess verksamhet så är frågor kring ägarrollen och ägarfamiljen viktiga. 

Läs mer om familjeföretag och hur vi på PwC kan stötta dig som äger eller driver ett familjeföretag på pwc.se/familjeforetag

Kontakta oss

My Lidén

My Lidén

Entrepreneurial & Private Business Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 92

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Entrepreneurial & Private Business Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 47