Familjeföretag

Frågor som rör ägandeskap, verksamheten och familjen är i ständigt fokus för familjeföretag. Vi hjälper dig som familjeföretagare att fatta rätt affärsbeslut.

Bygger företagets och ägarnas mål på värderingar och vision? Har du en strategisk plan som är väl dokumenterad och kommunicerad? PwC hjälper familjeföretagare och deras verksamheter att nå sina långsiktiga mål. 

Vad kännetecknar framgångsrika familjeföretag som har hög lönsamhet?

Familjeföretag bygger ofta på en stark värdegrund och ett tydligt syfte. De som aktivt arbetar med sina strategier och sin värdegrund skapar förutsättningar för en lönsam och hållbar utveckling. Familjeföretag som är snabbfotade, anpassar strategi och affärsmodell utifrån förändrade omvärldsfaktorer skapar konkurrensfördelar.  

PwC har arbetat med familjeföretag globalt och i Sverige under lång tid. Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att både kunna hjälpa er att utveckla företagets verksamhet och hantera de ägarfrågor som är relevanta för att nå uppsatta mål. 

Välkommen att kontakta oss för mer information!  

Vad utmärker ett familjeföretag?

Ett familjeföretag ägs och drivs inom familjekretsen och har unika förutsättningar. Där andra företag kanske möter framgång i kortsiktiga finansiella mål, har familjeföretag ofta en mer långsiktigt syn. Familjeföretag har också fokus på att långsiktigt utveckla verksamheten och förvalta företaget väl så att det kan tas över av nästa generation eller andra ägare.

Kontakta oss

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier