Lotta Abrahamsson

Lotta Abrahamsson

Director, PwC Sverige

 

Jag arbetar med rådgivning i frågor som rör arbetsrätt och avtalsrätt, ofta relaterad till omstruktureringar, carve-outs och transaktioner såväl nationella som internationella.

Det är exempelvis arbetsrättsliga frågor, avtalsfrågor, ersättningsmodeller, organisatoriska förändringar och omstruktureringar och arbetsmiljöfrågor, eller utsändning av nyckelpersoner till andra länder, utredningar vid misstanke om oegentligheter. Jag arbetar gentemot samtliga sektorer, både privata tjänstesektorn, finans, tillverkningsindustrin och byggsektorn, och som den offentliga sektorn.

Kontaktuppgifter

Tel 0709-29 15 80

Email

Vilka utmaningar och möjligheter har dina kunder?

Det finns små och stora utmaningar för en organisation, på den breda skalan från att implementera regeländringar LAS-reglerna i anställningsavtal eller de nya visselblåsarreglerna, upscaling av verksamhet, och rightsizing av personalen och deras kompetenser för att möta behov på marknaden av organisationens tjänster och produkter, till omorganisationer, förvärv eller försäljning av verksamheter, där verksamhet och personal samtidigt ska flytta, harmonisering vid samgåenden av villkor för anställda såsom ersättningspaket och policy med mera. Samtidigt centralt att agera i linje med reglerna. 

Den stora utmaningen för många organisationer är att tiden räcker inte till för genomförande, i kombination med att regelverk ofta är komplexa och svåröverskådliga där helhetsperspektivet behövs. Att kunna identifiera åtgärder och innehåll, utifrån erfarenhet vad andra gjort i liknande situationer kräver kunskap och insyn som alltid inte finns. Fördelarna att ta in råd och hjälp av erfarna rådgivare i ett tidigt skede ger en kostnadseffektiv hantering i det längre perspektivet. Att ta tillfället och bygga på varumärket som attraktiv arbetsgivare är ett gyllene tillfälle i detta sammanhang.

Vad brukar du hjälpa dina kunder med?

  • Jag är affärsjurist med arbetsrättslig specialisering och har en jur.kand-examen.
  • Arbetsrätt och avtalsrätt, ofta relaterade till omstruktureringar, carve-outs och transaktioner såväl nationella som internationella.
  • Arbetsrättsliga frågor, avtalsfrågor, ersättningsmodeller, organisatoriska förändringar och omstruktureringar och arbetsmiljöfrågor, eller utsändning av nyckelpersoner till andra länder, utredningar vid misstanke om oegentligheter.
  • Knäckebröd utan vatten skulle kanske någon säga. Knappa på tangentbordet, läsa lagtext, förarbeten, och rättsfall skulle kunna vara en torr beskrivning av mina arbetsuppgifter. Men detta är basen till, enligt min mening, världens roligaste arbete. Som affärsjurist med arbetsrättslig specialisering arbetar jag med att identifiera fungerande lösningar och navigera fram vägen till mål, i min roll som rådgivare åt ägare, styrelse, ledningsfunktion och HR, ur både ett praktiskt och ett strategiskt perspektiv i olika frågor som har betydelse för organisationen, eller vid en förändring. I praktiken är det ofta avtalspaket, rapporter, leder workshop, håller i uppdragsutbildningar för chefer och ledare, som jag levererar som del av rådgivningen.

"Livet består av mycket mer än knäckebröd utan vatten!"
Lotta Abrahamsson

Var är du född och uppvuxen?

Jag är född och uppvuxen i Mölnlycke, strax utanför Göteborg.

Vad gör du på fritiden?

“Favoritsysslan” är att köra tvättmaskin med leriga cykelkläder till idrottande barn. Hockey – ser alla matcher. Matchtröjan är på!

Följ oss i sociala medier