Vikten av att skilja mellan krishantering och kontinuitetshantering

2018-12-10

Säkra verksamheten med rätt krishantering och kontinuitetshantering

Om ni drabbas av en cyberattack kan följderna bli både finansiella, operativa och förtroendemässiga. Systematiskt och effektivt arbete med så kallad kris-och kontinuitetshantering är därför en viktig del för att skapa förtroende för er verksamhet.

Vad är kris-och kontinuitetshantering?

Incidenter kan i värsta fall vara förödande för er verksamhet och leda till en kris, men ofta går det att minska riskerna genom förberedelse och rätt hantering när incidenten väl inträffar. Krishantering handlar om förmågan att kunna hantera större händelser som riskerar att få stora negativa konsekvenser. Kontinuitetshantering handlar om förmågan att upprätthålla kritisk verksamhet.

Vad behöver ni göra?

Genom proaktivt arbete kan er organisation identifiera potentiella hot och eventuell påverkan på verksamheten. Systematisk och implementerad kontinuitets- och krishantering innebär att ni får tydliga och standardiserade metoder för att bygga en motståndskraftig organisation, reducera avbrott och minimera risken för kris. Sist men inte minst så går det att dra lärdom från hanterade händelser och kriser, vilket ger ny viktig kunskap inför framtiden.

Vad kan vi hjälpa er med?

PwC bidrar till att utveckla er förmåga till effektiv kris- och kontinuitetshantering genom att implementera en systematisk struktur för organisationen. Med vår erfarenhet och expertis inom området hjälper vi er att skapa förtroende och hantera hot och risker effektivt.

 

Här är exempel på vad vi hjälper våra kunder med när det gäller kris-och kontinuitetshantering:

Före en händelse

 • Bedömning av förmåga
 • Utveckling av ramverk, processer, organisationer och planer
 • Utbildning och ökat medvetande (awareness)
 • Implementering
 • Test och övning
 • Validering och revision
 • Stöd vid deltagande i större övningar

Under en händelse

 • Operativt krisledningsstöd
 • Expertstöd till krisledningar
 • Teknisk incidenthantering
 • Omvärldsbevakning
 • Kriskommunikation och mediahantering

Efter en händelse

 • Utvärdering och uppföljning
 • Stöd i förändringsarbete
 • Varumärkeshantering

Kontakta oss

Baris Färnman

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0766-37 61 19

David Dymmel

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 010-2126921

Följ oss i sociala medier