NIS-direktivet - är din organisation redo?

man med id-bricka på kontor

Vad är NIS?

NIS-direktivet (Network and Information System Directive) trädde i kraft den 1 augusti 2018. Den har som mål att skapa en gemensam lägsta nivå för den Europeiska Unionens nätverks- och informationssäkerhet och öka samarbetet mellan medlemsländerna.

Direktivet omfattar samhällsviktiga och digitala tjänster i hela EU och ställer krav på både offentliga och privata aktörer inom ett flertal områden. Områden som innefattas är energi-, transport-, bank- och finans- samt hälso- och sjukvårdssektorn. Även dricksvattenförsörjning och digital infrastruktur ryms inom direktivet.

Uppfyller ni kraven som ställs i NIS?

Vad behöver din organisation göra för att följa de krav som ställs i NIS? Aktörer inom samhällsviktiga och digitala tjänster behöver kunna visa vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som finns på plats för att hantera de risker som utgör hot mot nätverks- och informationssäkerheten. De ska även vara beredda på att rapportera allvarliga IT-incidenter till en av sex utsedda tillsynsmyndigheter.

Att implementera NIS i en verksamhet bidrar till att skapa en mer motståndskraftig organisation med bättre förutsättningar att hantera den snabba utvecklingen och tillhörande risker som uppstår i ett alltmer digitaliserat samhälle.


"Aktörer inom samhällsviktiga och digitala tjänster behöver kunna visa vilka säkerhetsåtgärder som finns på plats för att hantera de risker som utgör hot mot nätverks- och informationssäkerheten."


Behov av stöd?

Säkerställ de nya kraven. Våra specialister kan ge er organisation den vägledning som krävs för att säkerställa efterlevnad av NIS-direktivet, samtidigt som ni drar nytta av de möjligheter som följer på NIS.

Exempel på tjänster:

 • Tolkning av NIS-direktivet och vad det betyder för er
 • Analys av nuvarande tillstånd och identifiering av kritiska tillgångar
 • Rekommendationer inom förbättringsområden och rådgivning i hur förändringar bäst implementeras
 • Beredskapsövningar

Seminarier

Totalförsvar, NIS och ny säkerhetsskyddslag - aspekter av digitaliseringens samhällspåverkan.
Se seminariet här

Totalförsvar, NIS och ny säkerhetsskyddslag - aspekter av digitaliseringens samhällspåverkan
Onsdagen den 5 december 2018 kl. 07.45-09.20

Totalförsvar, NIS och ny säkerhetsskyddslag - aspekter av digitaliseringens samhällspåverkan
Onsdagen den 5 december 2018 kl. 07.45-09.20

Totalförsvar, NIS och ny säkerhetsskyddslag - aspekter av digitaliseringens samhällspåverkan
Onsdagen den 5 december 2018 kl. 07.45-09.20

PwC, Torsgatan 21, Stockholm

Vilka områden berörs
NIS innebär nya krav på alla som levererar samhällsviktiga tjänster inom de sju sektorerna:
 • Energi
 • Transport
 • Bank
 • Finans
 • Hälso- & sjukvård
 • Dricksvatten
 • Digital infrastruktur

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Richard Oehme

Director Societal Security, PwC Sverige

Tel 0728-80 90 70

David Dymmel

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 010-2126921

Följ oss i sociala medier