Maximera värdet vid förvärv och avyttringar

Delivering Deal Value, DDV

Förvärv har ofta en stor och omfattande påverkan på företag men hanteringen av hela transaktionen ges sällan motsvarande fokus.

Ansvaret för förvärvets olika faser, initiering, due diligence och integrering, fördelas ofta mellan olika områden/avdelningar viket ger upphov till informationsförluster i gränssnitt och överlämningar. Ledningen behöver hålla sig välinformerad genom arbetets samtliga faser, pre-deal, under genomförandet och post-deal. Bestående värde uppstår ju inte bara för att affären är stängd utan genom att lyckas realisera synergier och bedriva en framgångsrik gemensam verksamhet efteråt.

En majoritet av alla företagsförvärv resulterar inte i de synergier som från början var avsikten. Bristande förberedande planering, för svagt fokus på annat än finansiella parametrar och underskattande av insatsen post-deal bidrar ofta till detta.

Identifiera potentialen i transaktionen

Genom Delivering Deal Value bidrar vi till att identifiera potentialen med en tilltänkt transaktion och att säkerställa att ni får ut det ni vill när transaktionen väl är genomförd.

Vi hjälper er genom hela transaktionsprocessen, från värdering till integration, beroende på vilka behov som finns just i din organisation och på transaktionens karaktär. Våra specialister bidrar till att en företagsaffär genomförs snabbt, fokuserat och med god kontroll på detaljer. Vi kan också bidra med djup branschkunskap och kunskap om de lokala marknaderna var än ditt företag är verksamt.

 

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:


Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att maximera värdet av företagsaffären.

 

Kontakta oss

Marcus Johansson

Marcus Johansson

Partner Deals

Tel 0729-80 92 45

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner Deals

Tel 0709-29 16 15

Har du frågor om företagsaffärer?

Ring oss eller kontakta oss via formuläret om du har frågor.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide