Fortsatt högtryck för företagsförvärv under 2022

2022-02-11

illustration Global M&A Industry Trends

2021 blev ett rekordår när det gäller företagstransaktioner med en ökning både av genomförda affärer och volymer. Utvecklingen väntas fortsätta under 2022 och drivs bland annat av Private Equity-bolag och en fortsatt stark tekniktrend. Det här visar PwC:s rapport M&A Industry Trends 2022, som analyserar företagsaffärer inom totalt 24 branscher med fokus på fjolåret och 2022.

2021 blev ett år med nya toppnoteringar för M&A-aktiviteter, både sett till antal och volymer. Totalt genomfördes cirka 62 000 företagsaffärer, vilket motsvarade en ökning på 24 procent i förhållande till 2020. Det totala värdet av dessa transaktioner var 5 100 miljarder dollar, vilket i sin tur är en ökning med 57 procent mot 2020 och cirka 20 procent över den tidigare högstanoteringen från 2007.

– Efter ett exceptionellt 2021 så pekar mycket på fortsatt högtryck även i år. Många transaktioner ligger i fas för genomförande och vi ser en fortsatt mycket stark efterfrågan på välskötta bolag. Detta drivs bland annat av en ökande tillgång på kapital från finansiella investerare i kombination med att många industriella köpare söker tillväxt genom förvärv, menar Jonas Ericson, som är arbetar med företagstransaktioner inom PwC Sverige och fortsätter;

– Transaktionsintensiteten är hög i många branscher, men några som utmärker sig speciellt är tech- och mjukvarubolagen med SAAS-affärsmodeller, och som har skalbara affärsmodeller som snabbt kan realiseras av köpare.
 

"Efter ett exceptionellt 2021 så pekar mycket på fortsatt högtryck även i år. Många transaktioner ligger i fas för genomförande och vi ser en fortsatt mycket stark efterfrågan på välskötta bolag. Detta drivs bland annat av en ökande tillgång på kapital från finansiella investerare i kombination med att många industriella köpare söker tillväxt genom förvärv."

Jonas Ericson, PwC Sverige

Allt fler affärer för Private Equity

Private Equity-bolagen tog allt större plats bland de affärer som genomfördes globalt under 2021. Närmare 40 procent av M&A-aktiviteterna involverade Private Equity-fonder, vilket kan jämföras med snittet under de fem senaste åren på 25 procent. Dessutom stod de här bolagen för 45 procent av det totala affärsvärdet under 2021 – en tydlig ökning i förhållande till femårssnittet 30 procent.

– Private equity-bolagen avslutade förra året med välfyllda fonder redo för nya affärer och som ökat med 14 procent sedan förra årsskiftet upp till 2 300 miljarder dollar. Det här ger självklart goda förutsättningar för fortsatt M&A-aktivitet och samtidigt så ökar trycket på att skapa värden i en situation med stigande räntor, högre multiplar och ökade förväntningar på hållbarhet i olika former, anser Jonas Ericson.
 

"Private equity-bolagen avslutade förra året med välfyllda fonder redo för nya affärer och som ökat med 14 procent sedan förra årsskiftet upp till 2 300 miljarder dollar. Det här ger självklart goda förutsättningar för fortsatt M&A-aktivitet."

Jonas Ericson, PwC Sverige

Utvecklingen av SPAC fortsätter och spetsar till konkurrensen globalt

Den så kallade SPAC-trenden har varit tydlig globalt under de senaste åren och inte minst i USA. Enligt rapporten så kommer SPAC-initiativen att ta fart igen under 2022 efter den svacka som inträffade i slutet av 2021. Konsekvenserna väntas också bli tydliga med närmare 500 SPAC-bolag som ännu inte har tillkännagivit ett köp och med den korta tidsram som ofta finns för att slutföra en affär. Det här kommer att resultera i en tilltagande konkurrens om förvärv mellan SPAC:s, PE-bolag och andra aktörer under både 2022 och 2023.

– Ur ett globalt perspektiv så leder det här till att redan höga multiplar för eftertraktade tillgångar trissas upp ytterligare, vilket i sin tur gör det viktigare än någonsin att ha en gedigen plan för värdeskapande på plats vid förvärv. Att arbeta långsiktigt med de här delarna även efter att affären genomförts, tror vi kommer att bli en nyckelkomponent för att bygga framgång framöver, avslutar Jonas Ericson.
 

Om rapporten

PwC:s rapport Global M&A Industry Trends innehåller en global analys av företagsaffärer inom totalt 24 branscher.

Kontakta oss

Jonas Ericson

Jonas Ericson

Partner M&A, Göteborg, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 16

Följ oss i sociala medier