Ansvarsfulla investeringar

Att investera i hållbarhet är att investera i framtiden. Redan nu ser vi hur företag och organisationer fokuserar på att bidra till en bättre miljö, mer anständiga sociala villkor genom att införliva ESG-relaterade strategier, modeller och initiativ. Inom till exempel private equity-sektorn (PE) arbetar allt fler riskkapitalbolag för att öka värdet i sina portföljbolag, för sina investerare och för samhället i stort genom att ta ESG-frågorna på allvar.
 

ESG och kapitalförvaltning

Ökad oro över klimatförändringar, pandemins följder och nya konsumtionsmönster har fört kapitalförvaltningsindustrin till ett vägskäl. Investeringstrenden inom ESG-strategier accelererar och blir samtidigt mer komplexa. Viljan att investera i dessa strategier växer samtidigt som tillsynsmyndigheterna skärper sin granskning av den data som ligger till grund för ESG -strategier.

Kapitalförvaltare i Europa står nu inför en stor utmaning: Hur bygger man hållbara affärsmodeller med ESG-fokuserade investeringar? Att uppnå detta innebär att långsiktiga, strategiska beslut måste fattas inom den närmaste framtiden. Pandemin har omdirigerat kapitalflöden över hela världen och dessa flöden accelererar ytterligare i takt med att investerare ägnar allt större uppmärksamhet åt den långsiktiga hållbarheten i sina portföljer.

Läs rapporten Finding a sustainable path through the ESG jungle

Impact investing

I en rapport från PwC anger hela 77 procent av drygt 300 tillfrågade större institutionella investerare med Europa som bas, att de helt kommer att sluta investera i "non-ESG"-produkter och fonder inom de kommande 24 månaderna.

Läs rapporten Are you ready for the ESG change?

Läs mer om ESG Investing – hållbara investeringar

omslag till rapporten Are you ready for the ESG change?

Due Diligence med fokus på hållbarhet

Skapa värde med ESG från Strategi – Due Diligence – Transformation – Exit

Aldrig tidigare har institutionella investerare varit lika angelägna att belysa hållbarhetsfrågorna i sina investeringar och portföljer. Miljö-, social- och styrningsfrågor är nu en nyckelkomponent i processen för investeringsbeslut och portföljförvaltning.

Läs mer om ESG och Due Diligence

 

Strategi och integrering av ESG mot portföljbolag

Om vi ​​ska förhindra framtida pandemier, minska riskerna för klimatförändringar, bygga ett mer rättvist samhälle och ändå generera tillväxt, är det klart att vi måste skapa mer hållbara ekonomier och system. Företag över hela världen anpassar sina verksamheter utifrån ESG som en drivkraft för värdeskapande. PwC:s senaste "Global Private Equity Responsible Investment Survey" visar att private equity (PE) nu gör samma resa och har goda förutsättningar att lyckas tack vare PE- sfärens naturliga prioriteringar där  långsiktiga strategier för värdeskapande anses vara självklara.

Läs rapporten Private Equity's ESG journey: From compliance to value creation

IPO – vägen till börsen – och vidare

Noteringar på Stockholmsbörsen har de senaste åren sett ett rejält uppsving. Allt fler ser börsen som en god finansieringsmöjlighet. Men vilka förväntningar kan man som investerare ha vad gäller hållbarhetsfrågorna när ett företag har passerat nålsögat och noterats på börsen?

Läs mer om hållbarhetskrav i samband med börsnoteringar

Läs mer om börsintroduktion – IPO

Över hälften av alla uppköpta bolag presterar sämre än konkurrenterna

Rapporten "Creating value beyond the deal" visar att faktorerna bakom de mest lyckosamma affärerna kan sammanfattas i tre huvudområden: 

  • Ha tydliga strategiska prioriteringar

  • Ha en plan för värdeskapande aktiviteter redo vid tillträde

  • Använd kulturen för att behålla talangerna

I rapporten analyseras transaktionsdata från större M&A-affärer i världen under åtta år med uppföljande frågor till 600 globala företagsledare som varit inblandade i dessa affärer.

Läs rapporten "Creating value beyond the deal"
 

Kontakta oss

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner, M&A Integration & Carve-out, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Följ oss i sociala medier