Vad är Fit for 55?

stuga i skärgården i solnedgång

Vad är Fit for 55?

Fit for 55 är en samling lagstiftningsförslag som EU lanserat för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Fit For 55 presenterades redan 2021 och innehåller en rad åtgärder för att påskynda övergången till klimatneutralitet i EU. Här ingår konkret områden som ökad användning av förnybar energi, utfasning av fossila bränslen och införandet av en koldioxidtull.

Fit for 55 berör en rad sektorer, inklusive energi, transport, jordbruk och byggnader. Några av de viktigaste förslagen som nu är färdigförhandlade inkluderar:

  • En revidering av EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) som innebär skärpta mål, att tilldelningen av gratis utsläppsrätter fasas ut, och att systemet utvidgas för att inkludera sjöfart. Samtidigt införs ett nytt system för byggnader och vägtransporter.

  • En nyhet är att det införs en så-kallad gränsjusteringsmekanism (CBAM) för att säkerställa att EU-företag inte hamnar i en konkurrensnackdel gentemot länder med svagare klimatpolitik. CBAM är i princip en koldioxidtull för vissa utsläppsintensiva varor. 

  • Förnybartdirektivet (RED) som främjar användningen av förnybar energi uppdateras – målet för användning höjs från 32 procent till 42,5 procent till 2030, med en möjlighet ytterligare öka det till 45 %procent Därtill följer också specifika krav för transportsektorns användning av förnybara bränslen. 

  • Nya utsläppskrav för lätta fordon som syftar till att fasa ut försäljningen av nya bensin- och dieselbilar till 2035, och främja användningen av elfordon.

Förhandlingarna kring dessa, och andra delar av Fit for 55-paketet, har avslutats under det svenska ordförandeskapet i EU, en fjäder i hatten för Sverige. Ikraftträdandet av de olika bestämmelserna sker i närtid, där vissa får konsekvenser för berörda redan 2023.

"Fit for 55 presenterades redan 2021 och innehåller en rad åtgärder för att påskynda övergången till klimatneutralitet i EU. Här ingår konkret områden som ökad användning av förnybar energi, utfasning av fossila bränslen och införandet av en koldioxidtull."

CBAM – en regulatorisk nyhet och en viktig del av Fit for 55

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) är i praktiken en koldioxidtull på importer till EU av vissa särskilt koldioxidintensiva varor. CBAM ska motverka koldioxidläckage, samt ge aktörer utanför EU incitament att minska sina utsläpp. Vidare ska den bidra till ett mer rättvist förhållande mellan EU-produktion som redan är föremål för omfattande klimatkrav, och produktion i tredje land. Den innebär en kostnad på import av koldioxidintensiva varor, och tillkommande administration.

CBAM utgör en viktig del av Fit for 55 paketet. Det är första gången koldioxidtullar används på denna skala, därför blir CBAM ett högintressant och spännande tillskott i kampen för att minska koldioxidutsläppen. Läs mer om CBAM här

Kontakta oss

Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 27

Sebastian Carbonari

Sebastian Carbonari

Manager, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 21

Följ oss i sociala medier