Greenwashing – så undviker du det

greenwashing

Så motverkar du greenwashing

Du har hört uttrycket förr. Greenwashing. Bakom denna direkt skadliga företeelse ser vi företag och organisationer som medvetet eller omedvetet målar upp en missvisande bild av sina ESG-relaterade insatser. Man vilseleder konsumenter, för investerare bakom ljuset och agerar oärligt på alla möjliga vis. Greenwashing är inte bara en destruktiv företeelse, den är dessutom i många fall olagligt. Vi ser redan i dag hur myndigheter över hela världen nu visar nolltolerans mot greenwashing och lagför företag som ertappas med greenwashing. Detta kan få förödande konsekvenser.
 

"Greenwashing. Bakom denna direkt skadliga företeelse ser vi företag och organisationer som medvetet eller omedvetet målar upp en missvisande bild av sina ESG-relaterade insatser."

Vad är greenwashing?

Greenwashing är ett begrepp som syftar på när företag, organisationer eller myndigheter medvetet eller omedvetet kommunicerar sina hållbarhetsåtaganden på felaktigt sätt, allt i syfte föra att uppnå ekonomiska eller imagemässiga fördelar. Rent konkret kan greenwashing ske på olika sätt:

  1. Man lyfter fram en positiv åtgärd men underlåter att nämna övriga utmaningar, så kallad cherry picking.

  2. Man överdriver sina åtaganden kraftigt utan att ha att faktamässiga grunder

  3. Man pratar om hållbarhet på ett flyktigt, vagt plan utan att konkretisera vad man faktiskt gör.

  4. Man använder bild, reklamspråk och grafisk form för att ge ett positivt hållbarhetsintryck. Många av dessa åtgärder kan vara brott mot marknadsföringslagen.

skog sedd ovanifrån

Greenwashing och marknadsföringslagen

EU-kommissionen har vägledande direktiv som vi i Sverige implementerar genom marknadsföringslagen. Här regleras många av de områden som idag faller under begreppet Greenwashing. Brott mot marknadsföringslagen kan leda till förbudsföreläggande (Förbud att marknadsföra), informationsföreläggande (du måste ta med viss information i din marknadsföring) eller marknadsstörningsavgift (en straffavgift tas ut baserat på företagets omsättning).
 

De negativa konsekvenserna av greenwashing

Greenwashing kan utgöra ett betydande affärshot och få förödande effekter på medarbetarnas engagemang och lojalitet. Ingen vill arbeta på ett företag som beter sig på ett oärligt vis.

När medarbetarna uppfattar att arbetsgivarna leder konsumenterna vilse genom greenwashing, tappar de tron ​​på sitt företag. Det leder till minskad produktivitet, moral och hög omsättningshastighet.
 

"Greenwashing kan utgöra ett betydande affärshot och få förödande effekter på medarbetarnas engagemang och lojalitet."

Hur du undviker och förhindrar greenwashing

Det bästa sättet att förhindra greenwashing är transparens, transparens och åter transparens. Var tydlig, ärlig och ödmjuk när du kommunicerar dina hållbarhetsinsatser. Lyft fram alla positiva åtgärder enligt dina hållbarhetsmål. Men minst lika viktigt är att även belysa alla utmaningar du har och de hållbarhetsmål du inte lyckats nå.

Se också till att du hittar rätt balans i kommunikationen. Att stolt berätta att man lyckats med att uppnå jämställdhet inom ledningsgruppen är föga relevant om man har samtidigt brottas med enorma utmaningar med barnarbete längs leverantörskedjorna. Var ärlig, lyhörd och ta hänsyn till hela ESG-sfären som ditt företag verkar inom. 

Nyckeln till transparens är att ha gedigna processer för insamling av data och en effektiv rapportering, särskilt när det kommer till miljöfördelarna med dina produkter eller tjänster. Sätt upp konkreta ESG- mål, spåra dina framsteg och leverera verifierbara rapporter.

Börja din resa för att motverka greenwashing genom en tydlig och transparent hållbarhetsrapportering.

Läs mer om hållbarhetsrapportering

 

kvinna och man diskuterar greenwashing

Kontakta oss

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Följ oss i sociala medier