Net Zero

Från noll mål till mål noll.
Vi är med er.

Eftersom alla verksamheter och branscher är olika finns ingen standardlösning för att nå Net Zero. Därför måste du börja med att ta fram mål och en roadmap som bygger på just era förutsättningar.

Oavsett om din verksamhet precis har börjat resan mot Net Zero eller redan har tagit fram en roadmap som du vill implementera, så kan PwC hjälpa dig att nå era mål.

Kontakta oss

Vad är Net Zero?

Net Zero innebär att antropogena utsläpp (det vill säga utsläpp orsakade av människan) av växthusgaser till atmosfären balanseras av antropogena upptag av detsamma under en specifik period. För ett bolag innebär detta ett tillstånd där aktiviteterna i dess värdekedja inte resulterar i någon nettopåverkan på klimatet från utsläpp av växthusgaser.

Varför ska du arbeta för att uppnå Net Zero?

Arbetet med Net Zero handlar i grund och botten om mänsklighetens framtid. Den senaste rapporten från FN:s Intergovernmental Panel on Climate Change visar att utsläppen av växthusgaser måste nå en topp senast 2025 för att undvika de farligaste effekterna av klimatförändringarna.

Det finns flera viktiga anledningar att uppnå Net Zero:

Regleringar och lagkrav

Vi ser idag omfattande lagförändringar för att främja omställningen från koldioxidintensiva verksamheter till mer klimatsmarta alternativ. Detta påverkar bolagen på många olika sätt. Styrmedel som högre koldioxidskatter kan slå hårt mot branscher som inte ställer om. Vidare utvecklas kraven på redovisning av hållbarhetsrelaterade information i snabb takt. Så med andra ord: Att inte arbeta med att nå Net Zero kan leda till stora risker för bolag.

Investerare och kapitalmarknaden

Net Zero-perspektivet får allt mer betydelse för investerare. Detta märks inte minst i det ökade trycket från investerare på bolag att rapportera enligt TCFD.

Konsumenternas krav

Alla konsumenttrender pekar mot en allt högre medvetenhet kring hållbarhet. Detta leder till disruption av traditionella affärsmodeller.
Du bör även också bestämma NÄR ni ska nå Net Zero. Som en del av ambitionen med Net Zero bör du gå med i Science Based Target Initiative (SBTi) för att få målen validerade.

Vi hjälper dig att nå era Net Zero-mål

PwC hjälper företag och organisationer över hela världen med att implementera och verkställa Net Zero-åtaganden. Vi kopplar samman klimatrisker, rapportering, strategier och transformation till en enhet. 

Vad du får:

  • Hjälp att sätta lämpliga mål för att nå nettonollutsläpp.

  • Förståelse för var de största utsläppen sker i hela produktions- och leverantörskedjan.

  • Struktur och processer för att beräkna och rapportera utsläpp.

  • En roadmap för att minska utsläpp och nå era Net Zero-mål.


Kontakta någon av våra Net Zero-rådgivare och få en skräddarsydd offert baserad på era behov. Vi är med er.

Relaterat innehåll

Vad är CBAM?

Arbetet med att minska de globala koldioxidutsläppen högprioriteras bland företag och organisationer och nya regelverk införs på en regelbunden basis. Nu lanseras CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) som är en koldioxidtull på importer till EU av koldioxidintensiva varor.
Läs mer om CBAM

Fit for 55

Fit for 55 är en samling lagstiftningsförslag som EU lanserat för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Fit For 55 innehåller åtgärder för att påskynda övergången till klimatneutralitet i EU. Här ingår ökad användning av förnybar energi, utfasning av fossila bränslen och införandet av en koldioxidtull.
Läs mer om Fit for 55

skorsten som sprutar rök

Vad är Scope 3?

Scope 3 inkluderar de utsläpp av växthusgaser som sker utanför företagens direkta kontroll och verksamhet, från exempelvis leverantörer eller användning av produkter, och kan stå för 65-95% av den totala klimatpåverkan hos företagen. 
Läs mer om Scope 3

Kontakta oss

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Följ oss i sociala medier