Väsentlighetsanalys med dubbel materialitet: Så ska du göra

containrar i hamn

Hållbarhetsregelverket CSRD går in i alla delar av bolagens hållbarhetsarbete. För att vara effektiv och relevant gäller det att fokusera på det som är mest väsentligt. CSRD ställer krav på bolag att rapportera hur man påverkar sin omgivning och hur omgivningen påverkar företag ur ett hållbarhetsperspektiv (så kallad dubbel materialitet).

Vad är en väsentlighetsanalys med dubbel materialitet enligt CSRD och ESRS?

Väsentlighetsanalysen är en process för att identifiera och bedöma de områden där ett bolag har en väsentlig hållbarhetspåverkan på sin omvärld, och de hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som uppstår i samband med bolagets verksamhet. I processen står bolagets affärsmodell och värdekedja i centrum och analyseras för att identifiera påverkan, risker och möjligheter.

Analyserna ska vara faktabaserade och resultera i en sammanställning över materiella påverkan, risker och möjligheter. Ska bolagets rapportering vara föremål för revision i enlighet med CSRD ställer detta också krav på att processen är väldokumenterad. Mer info om CSRD hittar du här

En väl genomförd väsentlighetsanalys ger dig insikter som hjälper till att fokusera på de områden där bolaget har störst påverkan och därmed också störst chans att göra skillnad. Den ger också möjlighet till en effektiv rapportering där bolaget kan fokusera på det viktiga och undvika överflödigt arbete. Men väsentlighetsanalysen ger också nya dimensioner och bidrar med viktiga beslutsunderlag till det framtida strategiarbetet och affärsplaneringen. 

PwC:s specialister har en gedigen erfarenhet av att genomföra väsentlighetsanalyser. Som revisionsbyrå är vi också väl införstådda i kraven som kommer med revision utifrån CSRD och hjälper till med rätt dokumentation.

Väsentlighetsanalys och dubbel materialitet enligt CSRD

Så arbetar PwC med en CSRD-anpassad väsentlighetsanalys utifrån dubbel materialitet

CSRD-anpassad väsentlighetsanalys utifrån dubbel materialitet

Kontakta oss

Angelica Berg

Angelica Berg

Head of CSRD, hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

Tel 0703-00 74 94

Anna Olls Eén

Anna Olls Eén

Rådgivare Sustainability and Climate change, PwC Sverige

Tel 0729-80 94 26

Följ oss i sociala medier