Allt om CSRD

Vi förklarar CSRD och hur du kan använda regelverket för att skapa affärsmöjligheter

Skapa hållbara affärer med hjälp av CSRD

Att ha en hållbar affär blir en allt viktigare konkurrensfördel. Kunder, investerare, talanger och andra intressenter vill få en tydlig och jämförbar bild av företaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är bland annat därför som EU har beslutat att utöka kraven för hållbarhetsrapportering genom ett nytt direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

CSRD-rapporteringen kommer att ge er värdefulla insikter kring vilka förändringar ni behöver göra för att fortsätta attrahera intressenter. Det kan handla om att öka ert engagemang inom sociala områden, skapa nya interna funktioner eller att ta fram en klimatplan för att nå Net Zero ett visst år.

På PwC har vi rådgivare som hjälper dig, både med att ta fram nya processer, verktyg och roller kopplat till rapporteringen och att genomföra förändringsarbetet som följer de insikter ni får av rapporteringen. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig ta reda på nästa steg.

Så kan vi hjälpa dig!

Våra rådgivare hjälper dig att ta ditt bolag från där ni är idag till att leva upp till CSRD:s krav. Vi erbjuder bland annat:

 • utbildningar inom CSRD

 • ett digitalt självskattningsverktyg för dig som vill komma igång

 • väsentlighetsanalys med dubbel materialitet 

 • gap-analys inom CSRD och ESRS 

 • CSRD – pre assurance

 • projektledning för implementeringsprojekt 

 • integration i era rapporteringsprocesser

 • stöd kring med data och systemfrågor

 • strategi och transformativt arbete kopplat till CSRD

 • rådgivning anpassad efter branscher och roller.

Isabelle Hammarström och Mikael Scheja, PwC

CSRD – grundkurs

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som syftar till att skapa bästa förutsättningar för att EU skall klara sina Net Zero-målsättningar till 2050.

CSRD kravställer att ESG- information finns tillgänglig för investerare. Genom att höja kvalitetskraven på hållbarhetsrapportering till samma nivå som den finansiella rapporteringen, minskas riskerna för green eller social washing. Med CSRD kopplas också ESG tydligare till bolagens affärsmodeller och strategier.

Vilka företag omfattas av CSRD och när?

När direktivet är fullt implementerat (räkenskapsåret 2026) kommer fler än 50 000 företag inom EU att omfattas av CSRD, varav cirka 4 100 är svenska bolag. Olika företag träffas vid olika tidpunkter:

 • 1 januari 2024 (rapportering 2025) för företag/koncerner som är stora*, är av allmänt intresse och med fler än 500 anställda.  

 • 1 januari 2025 (rapportering 2026) för stora företag/koncerner*

 • 1 januari 2026 (rapportering 2027) för små och medelstora företag noterade på reglerad marknadsplats samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.

Reglerna kring förstagångsapplicering kräver en mer djupgående analys. Bland annat kan noterade SME-bolag välja att skjuta upp sin rapportering från 2026 till 2028, och det finns speciella regler för moderbolag utanför EU men som bedriver väsentlig verksamhet med omsättning inom EU i sin koncern. 

*bolag/koncern som möter två av tre av följande kriterier: 350 miljoner kronor i omsättning, 175 miljoner kronor balansomslutning, 250 anställda.

Är du redo för CSRD? Vårt självskattningsverktyg ger svaret

Vi lanserar CSRD självskattningsverktyget som ger dig förståelse för vad de nya hållbarhetsrapporteringskraven innebär för just din verksamhet i stort. Du får även överblick över din nuvarande mognad och hur långt det räcker för att klara kraven i CSRD. Verktyget består av guidande videoklipp, självskattning av nuläge samt ett möte med PwC:s specialister som går igenom resultaten. Med vårt verktyg kan du smidigt komma igång och planera din CSRD-resa framåt.
Till verktyget

CSRD och ESRS S1 – utmaningar och möjligheter för svenska arbetsgivare   

I samband med hållbarhetsdirektivet CSRD behöver svenska företag berätta om hur medarbetarna mår och trivs på sin arbetsplats. CSRD-rapporteringen som berör anställda görs i ESRS S1, en av de 12 standarder som ingår i CSRD. ESRS S1 inkluderar även grupper och medarbetare som arbetar i direkt anslutning till bolaget såsom egenföretagare, konsulter eller medarbetare som kommer in via bemanningsföretag.
Mer om CSRD och ESRS S1

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig ta reda på nästa steg.

PwC podden

Skapa hållbara affärer med hjälp av CSRD

Våra specialister förklarar regelverket, vikten av datametodik och hur du kan använda CSRD för att skapa affärsmöjligheter.
Lyssna på poddavsnittet

 

Lär känna några av våra rådgivare

Isabelle Hammarström, PwC

Svårt att komma igång med CSRD? Lugn, Isabelle hjälper dig.

Isabelle Hammarström är rådgivare med fokus på hållbarhetsrapportering och ESG-regelverk.
Kontakta Isabelle

Johan Jacobsson, PwC

Johan hjälper dig med Scope 1, 2 och 3-arbetet inom CSRD

Johan Jacobsson driver projekt inom främst miljö- och energiområdet. Här ingår naturligtvis CSRD.
Kontakta Johan

Mikael Scheja, PwC

Har du redovisningsfrågor kopplat till CSRD? Mikael hjälper dig.

Mikael Scheja är CSRD-specialisten med bland annat finansiell rapportering som huvudfokus.
Kontakta Mikael

Se våra webbinarier om CSRD

CSRD för entreprenörs- och privatägda bolag
CSRD och Finance Transformation
CSRD och styrelsearbetet
CSRD och det sociala området
CSRD: Väsentlighetsanalys och dubbel materialitet
CSRD för FS-bolag
CSRD med fokus på klimat
CSRD i ett bredare perspektiv

Kontakta oss

Isabelle Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier