Finansdagen

PwC samlar intressanta talare kring ett ämne som är aktuellt för alla som arbetar inom den finansiella sektorn.

Ödesmättat men hoppfullt i hållbarhetens tecken

Finansdagen 2019 bjöd på både ödesmättade budskap och hoppfulla tankar om framtiden. Det berodde på temat som var hållbarhet i finansbranschen – ett ämne som rymmer stora utmaningar, men också mängder av nya initiativ och idéer.

Läs hela artikeln här >>

 

Ladda ner guiden "Nya hållbarhetskrav på Finansbranschen - detta behöver du veta"

Fyll i formuläret för att få guiden "Nya hållbarhetskrav på finansbranschen - det här behöver du veta"

omslag till guiden "Nya hållbarhetskrav på finansbranschen - det här behöver du veta"

Se vår sammanfattning 

Program

7.30-8.30 Registrering, kaffe och smörgås serveras
8.30-8.40 Inledning och välkomnande
8.40-9.10 I fokus på FI
Erik Thedéen, generaldirektör, Finansinspektionen
9.10-9.40 Omfördela kapitalflöden, vägen till en hållbar ekonomi
Marie Baumgarts, hållbarhetschef, SEB
9.40-10.00 Ökat tryck på hållbarhet - hur påverkas finansbranschen?
Viktor Lindroth, partner Financial Services, PwC
Angelica Berg, senior manager, PwC Sustainability
10.00-10.40 Kaffepaus
10.40-11.10 Hållbara investeringar ur ett asset owner-perspektiv
Magnus Billing, vd, Alecta
11.10-11.40 Artificiell intelligens och framtidens finansbranch
Maria Mähl, partner and Head of Nordics, Arabesque
11.40-12.10 Hållbar ekonomisk utveckling
Göran Persson, före detta statsminister
12.10-13.30 Lunch
Erik Thedéen

Erik Thedéen

Generaldirektör för FI sedan oktober 2015. Erik har tidigare bland annat varit vd för Stockholmsbörsen, strateg på Brummer & Partners, vice riksgäldsdirektör, ränteanalytiker på JP Bank och handlare/analytiker på Riksbanken.

Marie Baumgarts

Marie Baumgarts

Marie Baumgarts är hållbarhetschef på SEB och medlem av EU-kommissionens Technical Expert Group inom Sustainable Finance. Hon anser att finanssektorn har stora möjligheter att bidra till FN:s hållbarhetsmål, målet att den globala uppvärmningen inte ska överstiga väl under två grader från Parisavtalet samt att ta steg mot en hållbar utveckling. Innan Marie Baumgarts började på SEB har hon haft ett antal olika konsultroller och var senast Director Corporate Responsibility på Tele2. Innan Marie började på Tele2 arbetade hon med att utveckla och ansvara för EY Sveriges Sustainability Advisory Services-team. Hon är expert på gränserna för företagens samhällsansvar, hon har arbetat inom området för ideella organisationer och hon känner väl till de flesta internationella hållbarhetsstandarder. Marie har en civilingenjörsexamen Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, i miljöteknik och hållbar infrastruktur. 

Magnus Billing

Magnus Billing

Magnus Billing är Alectas vd sedan 2016.

Magnus utsågs 2016, som ende svenske representant, till EU-kommissionens "high-level expert group" för hållbara investeringar. Gruppen presenterade 2018 en rapport till EU-kommissionen med rekommendationer som låg till grund för EU-kommissionens handlingsplan från 2018.

Magnus är sedan 2018 ordförande för Stockholm Sustainable Finance Center:s (SSFC) Advisory Board. SSFC för samman ledande forskning inom finans och ekonomi samt hållbarhet i syfte att öka investeringar för uppnående av Agenda 2030 målen.

Maria Mähl

Maria Mähl

Arabesque är en global kapitalförvaltare som använder sig av big data och artificiell intelligens. Sedan 2017, då de lanserade sitt hållbarhetsverktyg S-Ray, är de även en av pionjärerna inom analys av hållbarhetsdata där de kombinerar artificiell intelligens med nya typer av hållbarhetsdata för att bedöma hållbarhet av företag även ur ett finansiellt perspektiv.

Maria har tidigare arbetat på Volvo, som strategikonsult, på FN, Obamas presidentvalskampanj samt som programansvarig för president Clinton och Hillary Clinton. Hon sitter i styrelsen för International Institute for Environment & Development, för venture capital inom food tech och fintech och är grundare till ett medtechbolag. Efter studier vid Uppsala universitet, Humboldt Universitet i Berlin och Berlins Tekniska Universitet har hon examina i statsvetenskap och ekonomi. 2019 utsågs hon till en av Sveriges mäktigaste kvinnor i näringslivet av Veckans affärer och 2018 utsågs hon till en av de främsta ledarna inom hållbarhet i Sverige. Maria bor till vardags i New York.

Göran Persson

Göran Persson

Som Sveriges tidigare statsminister samt flera ministerposter innan dess, har Göran Persson lång erfarenhet från både svensk och internationell politik. Tack vare sin gedigna erfarenhet finns det en stor bredd på ämnesområde Göran talar om men det ämnesområde som helst diskuteras är hållbar utveckling.

Den politiska banan inleddes redan på 1970 talet och varade till 2006 då han avgick som Sveriges statsminister. Under tiden som statsminister var Göran Persson drivande i frågan att minska Sveriges utsläpp av koldioxid utan att hämma den ekonomiska utvecklingen. Något han menar gjordes och därmed gjorde Sverige till ett föregångsland i klimatfrågan i allt från effektivisering och innovation inom industrin till källsortering för hushåll. När det gäller miljön har vi alla ett ansvar och även något så enkelt som källsortering ger ett stort utslag över tid. Det är en fråga för alla, inte ett enskilt företag eller ens land utan kräver att alla världens ledare engagerar sig och samverkar i frågan.

Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Viktor är partner på PwC och ansvarar bland annat för risk- och regelverksspecialisterna som arbetar mot försäkringsbolag. Viktor har mångårig erfarenhet från att stötta olika finansiella aktörer och har arbetat med de flesta stora och medelstora bolagen inom den svenska finansbranschen. Viktor är sedan en tid tillbaka ansvarig för PwC:s gruppering för Sustainable Finance och han ser att finansbranschens aktörer kan spela en viktig roll för att uppnå FN:s, EU:s och Sveriges mål kring hållbarhet.

Angelica Berg

Angelica Berg

Angelica Berg är hållbarhetskonsult hos PwC och leder PwC Sveriges Sustainable Finance team, från hållbarhetsidan. Angelica arbetade tidigare som Director of Responsible Sourcing på Tetra Pak Group, som sustainability- och riskmanagement-konsult för Deloitte där hon startade upp Sustainability Services för Asia Pacific-kontoret i Hong Kong samt var med och byggde deras Financial Services team i Köpenhamn.

Angelica drivs av frågeställningar kring hur privat sektor kan skapa ökat samhällsmässigt värde genom integration av hållbarhet i risk management och strategi. Hon ser den finansiella sektorn som en av de viktigaste spelarna för att detta ska ske på bred front. Vid sidan av sitt arbete har Angelica bland annat varit aktiv i styrgruppen för FN:s nordiska Global Compact-nätverk, suttit i styrelsen för Danmarks största hållbarhetsnätverk, etablerat strategiskt samarbete med United Nations Development Program samt skapat nätverk tillsammans med Bloomberg i syfte att göra hållbarhetsinformation mer relevant för investerare. Angelica har en magister i företagsekonomi från Lunds Universitet kombinerat med ytterligare studier i beteendevetenskap. Med erfarenhet av globala roller, stationering i Köpenhamn, Hong Kong och numera Stockholm har Angelica ett internationellt perspektiv på hållbarhet.
 

Har du frågor som rör Finansdagen?

Praktiska frågor

Sara Nelson
010-212 95 29
finansdagen@se.pwc.com

Plats

Grand Hôtel, Vinterträdgården, Royal-ingången vid Stallgatan, Stockholm

(Platserna är begränsade och vi förbehåller oss att begränsa antalet deltagare per företag.)

Kontakta oss

Sara Nelson

Sara Nelson

Ansvarig praktiska frågor, PwC Sverige

Tel 0729-80 95 29

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Ansvarig Finansdagen, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Partner, Risk Advisory Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Jonas Köpniwsky

Jonas Köpniwsky

Presschef, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier