Finansdagen 2023

Risker och möjligheter i finansbranschen - 26 september 2023

Se hela sändningen från Finansdagen 2023!

Introduktion Finansdagen 2023

Välkommen till Finansdagen 2023! Det är 20:e året i rad som PwC bjuder in till Finansdagen som för första gången sker i hybridform, med deltagare på plats fysiskt i Stockholm på Space Arena och digitalt på länk. Årets tema är risker och möjligheter i finansbranschen. På agendan finns en blandning av kortare keynotes, spaningar och analyser, panelsamtal och andra inspirerande inslag. Agendan fokuserar på fyra viktiga områden: Makroekonomi i en "turbulent och komplex miljö", Ny teknik – AI, ESG/hållbarhet, Att leda i tid av förändring. Moderatorer: Sofia Sköld och Måns Liljenlov, PwC Sverige

Makroekonomi i en "turbulent och komplex miljö"

Hur kommer den finansiella sektorn att utvecklas? Vilka är de största riskerna och möjligheterna? Denna programpunkt inleds av keynote Annika Winsth, Nordea, som ger oss sin analys ur ett makroekonomiskt perspektiv: “Många frågar mig när lågkonjunkturen kommer. Jag kan säga att den redan är här. Men det är i en lågkonjunktur man gör sina bästa affärer, om man är förberedd. Man måste ha en bra relation med bankerna redan nu, gärna med flera. Det går inte att knacka på och säga att man vill ha pengar när man ligger nere för räkning. Man behöver fundera över hur man slimmar kostymen, oavsett om man är företag, hushåll, kommun eller region för att vara den som kan springa först ur startblocken när det vänder. Så ta tillvara på den här tiden”. Även keynote Simon Tillmo, EQT och samtal med Björn Sibbern, Nasdaq

Ny teknik – AI

För att vara konkurrenskraftig gäller det att snabbt ta till sig ny teknik, som AI, och samtidigt vara hållbar i alla dimensioner. Det gäller att förstå både risker och möjligheter. Keynote Martin Morén Jönsson, PwC Sverige: ”Att AI kan läsa in data och ge bra svar är redan etablerat. Den viktigaste frågan just nu handlar om hur vi gör AI hållbart. Vi behöver kunna svara på vem som ska äga rättigheter till data, hur vi tar hänsyn till personuppgifter och sekretess och vem som ska vara ytterst ansvarig för de råd och slutsatser som ges, baserat på AI.” Keynote, spaning och samtal med Martin Morén Jönsson och Martin Ahlbeck, PwC Sverige, Nicholas Moch, SEBx och Petra Klein, Swedbank

ESG/hållbarhet

Keynote och samtal med Hans Beyer, SEB och Johanna Fager-Wettergren, Finansinspektionen. Paneldiskussion med: Andreas Johansson HHS/SSE Business lab, Marja Carlsson, Nordnet och Simon Tillmo, EQT. “Venture Capital-branschen har det senaste decenniet verkligen fokuserat på hypertillväxt snarare än på bolag som är lönsamma, hållbara och långsiktiga, vilket är en utmaning för många impact-bolag som behöver investeringar i ett tidigt skede. Men vi börjar se ett skifte. Fler VC-bolag fokuserar på långsiktigt värdeskapande och vi ser till exempel fler så kallade evergreen fonder som kan investera med betydligt längre tidshorisont. Om man vill få en inblick i framtiden, kolla på vad startup-bolagen fokuserar på just nu. Den våg vi såg inom VC-finansiering efter 2015 inom climate tech, den ser vi nu inom biologisk mångfald”, menar Andreas Johansson.

Att leda i tid av förändring

Idag måste finansbranschens ledare navigera i en allt mer komplex och turbulent omvärld med hög förändringstakt. Hur gör man för att leda en bank i tider av förändring? “Det är sällan de finansiella riskerna som är mest utmanande. Det är snarare risker relaterade till regelverk, cybersäkerhet och ryktesspridning. Där måste du som ledare snabbt kunna ge konkreta och genuina svar”, säger Johan Torgeby, SEB. Keynote, spaningar och panelreflektion med Johan Torgeby, SEB, Johanna Norberg, Danske Bank, Anton Grip, Hedvig.

Summering av Finansdagen 2023

“Vi lever i en turbulent och snabbt föränderlig omvärld. Det är viktigare än någonsin att vi i finansbranschen träffas, samtalar och kraftsamlar för att åstadkomma en positiv förändring framåt. Förtroendefrågan har aldrig varit så viktig som den är nu. Här spelar alla vi inom finansbranschen en viktig roll”, menar PwC:s vd Sofia Götmar-Blomstedt.

Tisdag 26 september bjöd PwC in till Finansdagen 2023. Under en förmiddag träffas beslutsfattare inom den finansiella sektorn och nätverkar, lyssnar till intressanta talare, keynotes, korta energifyllda samtal och paneldiskussion med trendspaning och omvärldsanalys, utifrån både makro- och mikroperspektiv.

Den här gången satte vi ljuset på frågeställningar kring hur nya typer av risker och möjligheter påverkar den finansiella sektorn. Idag måste finansbranschens ledare navigera i en allt mer komplex och turbulent omvärld med hög förändringstakt. För att vara konkurrenskraftig gäller det att snabbt ta till sig ny teknik, som AI, och samtidigt vara hållbar i alla dimensioner. Det gäller att förstå både risker och möjligheter. 

  • Hur kommer den finansiella sektorn att utvecklas? Vilka är de största riskerna och möjligheterna?
  • Hur leder man en bank eller ett försäkringsbolag i omställning? 
  • Hur attraherar, utvecklar och behåller vi talanger i finansbranschen?

Några av årets talare och medverkande: Annika Winsth, Nordea, Björn Sibbern, Nasdaq, Simon Tillmo, EQT, Martin Morén Jönsson, PwC Sverige, Sofia Götmar-Blomstedt, PwC Sverige, Nicholas Moch, SEBx och Petra Klein, Swedbank, Hans Beyer, SEB och Johanna Fager-Wettergren, Finansinspektionen, Andreas Johansson HHS, Marja Carlsson, Nordnet, Johan Torgeby, SEB, Johanna Norberg, Danske Bank, Anton Grip, Hedvig.

Program 26 september 2023

9:30 Välkommen till Finansdagen 2023!

Dagen leds av moderatorerna Sofia Sköld och Måns Liljenlov, PwC Sverige

9.35 Makroekonomi i en "turbulent och komplex miljö"
Keynote, samtal och paneldiskussion med Annika Winsth, Nordea, Björn Sibbern, Nasdaq och Simon Tillmo, EQT.

10:20 Ny teknik - AI
Keynote, spaning och samtal med Martin Morén Jönsson, PwC Sverige, Nicholas Moch, SEBx och Petra Klein, Swedbank.

10:45 Paus

11:10 ESG/Hållbarhet
Keynote och samtal med Hans Beyer, SEB och Johanna Fager-Wettergren, Finansinspektionen. Paneldiskussion med: Andreas Johansson HHS, Marja Carlsson, Nordnet och Simon Tillmo, EQT.

12:00 Att leda i tid av förändring
Keynote, spaningar och panelreflektion med Johan Torgeby, SEB, Johanna Norberg, Danske Bank, Anton Grip, Hedvig.

12:45 Finansdagen 2023 avrundas
Lunch och mingel för deltagare på plats.

Sofia Sköld, PwC

"För att vara konkurrenskraftig gäller det att snabbt ta till sig ny teknik, som AI, och samtidigt vara hållbar i alla dimensioner."

Sofia Sköld, moderator och ansvarig Finansdagen, PwC Sverige

Talare

Andreas Johansson

Andreas Johansson är vd för SSE Business Lab, Handelshögskolan i Stockholms företagsinkubator där företag som Voi, Budbee och Klarna fått sin start. Han har tidigare arbetat på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York, där han hjälpte svenska bolag att etablera på den amerikanska marknaden. Under sin karriär har Andreas coachat hundratals bolag inom områden som kapitalanskaffning, affärs- och produktutveckling, internationalisering och hållbarhet.

Annika Winsth

Annika Winsth är sedan 2008 chefekonom på Nordea Sverige och har lång erfarenhet inom finanssektorn. Annika deltar aktivt i den ekonomiskpolitiska debatten och sitter i styrelsen för Lunds Universitet, Utrikespolitiska Institutet och Hans Dalborgs stiftelse för bank- och finansforskning. Hon är en flitigt anlitad krönikör och talare och kan på ett pedagogiskt sätt förklara komplex ekonomi.

Anton Grip

Anton Grip har en bakgrund som fysiker och har också en psykologiexamen från Stockholms universitet. Dessa två ämnen har han använt dels som strategikonsult på McKinsey och i olika ledningsroller på If, senast som nordisk underwritingchef. Efter If har han varit med och byggt upp Hedvig där han nu är vd för Hedvigs försäkringsbolag.

Bjørn Sibbern

Bjørn Sibbern is President, European Trading Services. In this role, he works closely across all of  Nasdaq’s European Markets teams to deepen the relationships between Nasdaq and institutional  and main street investors, broker dealers and regulators in the region.

Hans Beyer

Hans Beyer, Chief Sustainability Officer, SEB. Hans joined SEB in 2002 as Head of Fixed Income and Derivatives. He later was appointed Global Head of Fixed Income and Head of Institutional Banking. From March 2020 he is Chief Sustainability Officer. Beyer has taken part in the EU regulatory development as an expert – for MiFID 2 and Corporate Bond Markets – and is a board member of Gamla Liv.

Johan Torgeby

Johan Torgeby is since 2017 the President and Group Chief Executive Officer of Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). He has held numerous positions  within SEB’s Large Corporates & Financial Institutions division, and in 2014 he was named Co Head of the division and member of SEB’s Group Executive Committee. Torgeby also serves as member of the boards of Nasdaq Inc., the Institute of International  Finance, the Swedish Bankers’ Association and Mentor Sweden.

Johanna Fager Wettergren

Johanna är hållbarhetschef på Finansinspektionen, en roll som innebär att driva myndighetens arbete med hållbar finans. Hon har även en aktiv roll i Finansinspektionens internationella arbete. Johanna har en lång bakgrund från ledande positioner inom finansbranschen, däribland från Riksbanken och Riksgälden. Hon har även haft roller på bland annat Nordea.

Johanna Norberg

Johanna Norberg är vd för Danske Bank i Sverige sedan september 2019 och ansvarar även för bankens nordiska företagsaffär. Johanna har en lång och gedigen erfarenhet av bank och finanssektorn både genom ledande positioner och övriga specialistroller från en rad ledande aktörer såsom Danske Bank, Nordea och Handelsbanken.

Marja Carlsson

Marja Carlsson är hållbarhetschef på Nordnet sedan 2021. Med erfarenhet från investeringar och hållbarhet har hon som mål att göra det enkelt att spara och investera hållbart.

Martin Morén Jönsson

Martin Morén Jönsson är ansvarig för juridisk rådgivning (Legal Advisory), PwC Sverige.

Nicolas Moch

Nicolas Moch, Head of SEBx, is a leader in the area of Digitalization, Innovation and IT / Business alignment. He has extensive experience, both as a C-level Executive and as consultant, driving and delivering Digital transformation and adoption of new technologies. It includes introducing and rolling out for example Cloud and AI and make them stick, organizational design, agile transformation, and a 10 year experience as group CIO for SEB as member of the executive committee, responsible for the overall digital agenda of the bank. He is responsible for SEBx, the exploratory organization of SEB, sits on the Bank’s VC investment committee and has an extensive Board experience in Technology and Banking.

Petra Klein

Petra Klein är värmländskan som flyttade till Stockholm då en karriär inom IT och tech lockade. Karriären har gått från drift av brandväggar och kryptoutrustning vidare mot ledarskap inom cybersäkerhetsområdet. Petra arbetade många år på Försvarets Radio Anstalt (FRA) som etisk hacker och denna erfarenhet har hon nu tagit med sig in i sin nuvarande roll som ansvarig för informationssäkerhet på Swedbank där hon i dag arbetar som CISO (Chief Information Security Officer). Petra är även engagerad och brinner för Swedbanks mångfaldsfrågor genom att bland annat vara drivkraften bakom initiativet Swedbank Women in Cyber Security och Swedbank Women in Tech som syftar till att lyfta och utbilda kvinnor inom cybersäkerhet men framförallt att inspirera unga kvinnor att välja en karriär inom tech.

Simon Tillmo

Simon Tillmo is a Director at EQT Partners and has been with the company since 2015. He is Head of the Services sector in the Nordic region and has been involved in a number of investments, including but not limited to Envirotainer, Schülke and Bluestep. Prior to joining EQT, Simon worked at Morgan Stanley in London and Stockholm.

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt är vd på PwC Sverige sedan 1 juli 2020, och har varit verksam som revisor och rådgivare på PwC i drygt 27 år. Sofia inledde sin karriär på Skatteverket 1992 och tre år senare började hon arbeta som revisor på PwC:s kontor i Malmö. Under sin karriär på företaget har hon haft många olika chefsroller, som till exempel regionchef, chef för kvalitetskontroll och ledare för revisionsverksamheten i Sverige. Sedan 2008 är hon dessutom partner i företaget. Sofia brinner lite extra för frågor som mångfald och inkludering och driver på utvecklingsagendan om ett mer hållbart näringsliv.

Sveriges finansbransch

Över 90 000 personer i Sverige arbetar inom finansbranschen som omfattar bank, försäkring och kapitalförvaltning. Sektorn har en viktig roll i näringslivet och växer trots att exempelvis storbankernas kontor blir allt färre runt om i landet. IT-avdelningarna växer trots outsourcing, likaså har jobben blivit fler inom regelefterlevnad, marknadsföring och rådgivning. Ökade regleringar, konkurrens från nya uppstickare och ökade cyberrisker och cyberhot är några av utmaningarna som sätter hård press på branschen.
 

Kontakta oss

Sara Nelson

Sara Nelson

Projektledare, PwC Sverige

Tel 0729-80 95 29

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Ansvarig Finansdagen, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Jenny Lilljeqvist

Presschef, PwC Sverige

Tel 0708-18 82 55

Följ oss i sociala medier