Penningtvätt

befolkad gata i storstad på kvällen

Penningtvätt är ett stort problemområde för banker, försäkringsbolag och andra finansiella institutioner. Att kunna förebygga och upptäcka penningtvätt och ekonomiska brott i finanssektorn är i dag en av branschens allra största utmaningar, inte minst med tanke på senaste årens penningtvättskandaler.

Penningtvätt – ett av vår tids stora samhällsproblem

Hur ska samhället och finansinstituten motverka penningtvätt? Nya lagar och regleringar har införts på både global nivå och i Sverige, men enbart ny lagstiftning kommer inte att räcka till. Den senaste tidens omfattande penningtvättskandal är ett tydligt tecken på att bankerna i betydligt större omfattning behöver låta extern, oberoende expertis syna arbetsprocesserna och utmana finansinstitutens interna processer. Transparens är en naturlig fiende till penningtvätt.

Riskbedömning – ett område som måste effektiviseras omgående

Givet de senaste årens penningtvättsskandaler inom bankväsendet kan vi konstatera att riskbedömningsprocesserna inte fungerat tillräckligt bra. Bristen på kundriskbedömningar, cyberrisker och penningtvättsrisker i uppköpssituationer har varit alarmerande. Oavsett om det beror på strukturfel, naivitet, girighet eller ren och skär okunskap så krävs det nu att finansinstituten prioriterar riskbedömningsarbetet. Fokus måste nu ligga på att implementera verkligt riskbaserade åtgärder samt anamma de möjligheter som AI och nya tekniska verktyg erbjuder.

 

"PwC:s specialister hjälper dig med effektiva lösningar för att du ska kunna förebygga och hantera framtida incidenter."

Vi kan hjälpa dig med:

  • Global screening av sanktioner, PEP:s och verkliga huvudmän

  • Analyser av risker för penningtvätts- och terrorismfinansiering

  • AML/CTF gapanalyser

  • Tester och optimering av transaktionsövervakning

  • Enhanced due diligence och "känn-din-kund"- uppdateringar

  • Utredning och riskanalyser av derivat och värdepappershandel

  • Compliance due diligence i samband med företagstransaktioner
     

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Director, Risk Advisory

Tel 0709-29 33 20

Josefina Larsson

Forensic Services

Tel 0738-60 18 84

Följ oss i sociala medier