Intelligent Rightsizing: Framtidssäkra din verksamhet med rätt arbetskraftsstrategier

kvinnor diskuterar intelligent rightsizing

Under de senaste åren har företag behövt hantera eftersvallningarna från den globala pandemin och stora makroekonomiska utmaningar. Dagligen kan vi nu läsa om omfattande personalnedskärningar både i Sverige och globalt. Men är personalminskningar verkligen rätt väg att gå för att hantera en ekonomisk kris?

Att balansera åtgärder på kort och lång sikt är nyckeln till att framtidssäkra din verksamhet. Men hur går man bäst tillväga? Svaret är genom Intelligent Rightsizing, en gedigen och datadriven metodik från PwC där strategier och verkställandeprocesser skapar skräddarsydda lösningar för just din verksamhet.

"Intelligent Rightsizing är en gedigen och datadriven metodik från PwC där strategier och verkställandeprocesser tillsammans erbjuder skräddarsydda lösningar för just din verksamhet."

Intelligent Rightsizing – de rätta lösningarna till dina utmaningar kring arbetsstyrkan

Olika företag har olika utmaningar som beror på bransch, storlek och tillväxtsfas. Beroende på var just ditt företag befinner sig kan du med metodiken Intelligent Rightsizing skapa relevanta strategier med konkreta åtgärdspunkter. Företag behöver se över hur de kan optimera sin kostnadsstruktur för att säkerställa fortsatt lönsamhet. Men många väljer att nästan instinktivt fokusera på nedskärningar för att minska personalkostnader.

Här finns det dock en stor risk att kortsiktiga åtgärder i form av kostnadsnedskärningar gör mer skada än nytta för verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv. Medarbetarengagemanget kan bli lidande, prestation/produktiviteten kan försämras och kundnöjdheten kan minska dramatiskt.

Arbete med att optimera arbetsstyrkan börjar med att prioritera rätt åtgärder beroende på vad som är mest brådskande. För att lyckas dimensionera din arbetsstyrka optimalt kopplar vi vårt holistiska ramverk till tre faser: mobilisera, stabilisera och strategiutveckling. Tillsammans med dig bedömer vi din nuvarande situation i förhållande till din framtida strategiska riktning för att möjliggöra rätt beslut samt skräddarsydda åtgärder,  allt baserat på data och analytiska insikter.

Vi hjälper dig att definiera och implementera åtgärder för att förbättra effektivitet, produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft, samtidigt som rätt kompetens för framtiden och en engagerad arbetsstyrka säkras.

"Brist på arbetskraft och kompetens påverkar lönsamheten i väldigt stor utsträckning"

Vår senaste årliga globala vd-undersökning 2023 visar på att nästan 40 procent av tillfrågade inte tror att deras verksamhet kommer att vara ekonomiskt lönsamma inom de kommande tio åren. Samtidigt tror 52 procent av tillfrågade vd:ar att brist på arbetskraft och kompetens kommer att påverka deras lönsamhet till en stor eller väldigt stor utsträckning under de kommande tio åren.

Läs vd-undersökningen CEO Survey

Dina medarbetare – tre tips för att navigera igenom en ekonomisk kris

Förbered dig för en kris är innan den slår till. 
Det gäller att proaktivt modellera olika scenarier för att planera inför exempelvis en lågkonjunktur. Erfarenheter från tidigare kriser visar att organisationer med beredskapsplaner och strategier på plats presterar bättre både på kort och lång sikt.

En agil arbetsstyrka är nyckeln till klara sig igenom en kris.
Att säkra rätt kompetens för framtiden är en stor utmaning och i dag kämpar många företag för att attrahera och behålla rätt kompetenser. Alla organisationer måste därför driva strategiska kompetensförsörjningsinitiativ för att säkerställa en arbetsstyrka i rätt storlek och med rätt kompetenser. 

Det är dina medarbetare som ser till att ni växer er starkare från krisen.
Engagerade medarbetare är mer produktiva, har lägre frånvaro, är mindre benägna att säga upp sig, ger bättre kundnöjdhet och höjer lönsamheten för organisationen. Det gäller att säkerställa att medarbetarna bibehåller sin motivation, moral och engagemang under tuffare tider.

Kontakta oss

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Head of People & Organisation, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 55

Tim Paradis Skäremo

Tim Paradis Skäremo

Rådgivare, HR Transformation, Consulting & Strategy, PwC Sverige

Tel 0725-01 73 19

Följ oss i sociala medier