Vad kan PwC erbjuda dig som medarbetare?

En chans att växa lite mer

Vi är ett kunskapsföretag där kompetenta och engagerade medarbetare är vår viktigaste tillgång. För att lyckas rekrytera och behålla talanger gör vi allt vi kan för att erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. En viktig del i det är att du själv kan påverka dina möjligheter och att din yrkesroll växer i den riktning du önskar.

På PwC arbetar du i en bred konsultativ och dynamisk roll där din förmåga att bygga relationer och driva affär sätts på prov och utvecklas. Tillsammans med dina kollegor utgör du ett bollplank inom ditt expertområde och hjälper våra kunder att förverkliga sina visioner. Vår företagskultur präglas av öppenhet, kommunikation, gemenskap och respekt för individen. Våra kontor genomsyras av ett stort rådgivningsfokus där vi samarbetar för att hjälpa våra kunder att göra ännu bättre affärer.

Kompetensutveckling och specialisering

Din personliga utveckling är viktig och PwC arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och individuella karriärplaner. Hos oss får du möjligheter att fortsätta att utvecklas och du får de verktyg du behöver för att bli en av Sveriges bästa specialister inom ditt område.

Vi satsar på utbildning, ledarskapsprogram och incitament för våra medarbetare.

Stor bredd av tjänster inom revision och rådgivning

För att anpassa oss till den snabba takten i näringslivet fokuserar vi på digitalisering, samverkan och specialisering. Att utnyttja den kraft som samarbete mellan olika specialistgrupper innebär, är vår nyckel till framgång.

Assurance är marknadsledande inom revision och finansiell rådgivning i Sverige. Med målet att arbeta digitalt, mobilt och flexibelt utvecklar PwC nya arbetssätt för att med ny teknik öka automatiseringsgraden, vilket ger oss mer tid till dialog med våra kunder. PwC ligger i framkant tack vare att vi har förnyat revisionsarbetet med hjälp av unika digitala lösningar och vi investerar hela tiden i nya lösningar som förenklar revisionsprocessen.

Consulting innebär strategisk rådgivning till ledningsgrupper i verksamheter som står inför komplexa utmaningar och förändringsresor. Consulting har växt snabbt de senaste åren, både organiskt och genom förvärvet av innovationsbyrån Pond 2017. Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på våra kompetenser, och genom att satsa på innovation och fördjupa relationerna med prioriterade kunder kommer vi att öka vårt värdeskapande till nytta för både kunder, PwC och samhället i stort.

Deals hjälper kunderna till effektiva, tillförlitliga och väl genomlysta förvärv, fusioner, avyttringar och andra företagstrans­aktioner genom att kombinera djup specialistkompetens med en marknadsledande bredd i tjänsteerbjudandet. Utöver djup teknisk kompetens och nya verktyg, kommer framtida framgångar i hög grad bero på vår förmåga att arbeta tillsammans med kunden genom hela transaktionsprocessen.

Risk Advisory är specialister inom riskhantering och regelefterlevnad samt andra relaterade tjänster som IT- och cybersäkerhet, dataanalys, hållbarhet, forensic och redovisningstjänster. Att ligga längst fram inom digitala tjänster och metoder är mycket viktigt och vi gör därför omfattande satsningar. Genom att kombinera våra kompetenser och erbjudanden hjälper vi företag, offentlig sektor och ideella verksamheter att skapa synliga värden.

Tax & Legal arbetar inom bland annat svensk och internationell företagsbeskattning, indirekt skatt, internprissättning, beskattning av ägarledda företag och dess ägare samt avtals­- och bolagsrätt. Våra marknadsledande digitala verktyg gör oss effektiva, automatiserar processer och datainsamling och underlättar kommunikation. Vi kallar det Tax Technology. Inom Tax & Legal ingår också kvalificerad juridisk rådgivning inom bland annat avtals- och bolagsrätt, fastighetsjuridik samt bolagsstyrning och regelefterlevnad för både företag och organisationer.

"Så här kan en ledarskapskarriär också se ut".

Pernilla Nordström, PwC

Kontakta oss

Simon Fjellner

Simon Fjellner

Employer Brand Manager, PwC Sverige

Tel 0730-74 18 74

Följ PwC Karriär