Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Effektiva incitamentsprogram och bonussystem

kvinna och män sitter och diskuterar på kontor

Vill du få ut mer av företagets kvalificerade personal?

Behöver ni incitamentsprogram till företagsledning och anställda? Vill ni se över företagets långsiktiga ersättningssystem i samband med ett förvärv eller en börsnotering? Vilka krav ställer företagets strategi, aktieägare och andra intressenter? Hur ser programmen ut hos konkurrenter och marknaden i övrigt? Hur ska programmen implementeras?

Parallellt med en ökad fokusering på aktieägarvärde och humankapitalets betydelse hårdnar konkurrensen om kvalificerad personal och det gäller för dig och din verksamhet att skapa genomtänkta incitamentsprogram som tar hänsyn till helheten.

Till ditt förfogande står specialister som tar fram lösningar på alla de frågor som aktualiseras när ett lyckat program ska utformas: human resources, finans, skatt, redovisning, institutionella ägares riktlinjer, administration och internationella skillnader. Tack vare gedigen erfarenhet från både små och stora företag, noterade som onoterade, i alla branscher, kan du få hjälp med allt från strategiskt upplägg till projektledning, utvärdering av skattekonsekvenser och implementering av internationella incitamentsprogram. Uppdragen omfattar såväl incitamentsprogram baserade på finansiella instrument – till exempel aktier och optioner – som bonussystem baserade på företagets finansiella utveckling eller individuella mål.

Vill du veta mer om incitamentsprogram och bonussystem? Kontakta oss – vi hjälper dig gärna!
 

Exempel på frågor vi arbetar med:

  • Utvärdering av lämpligt program utifrån företagets strategi och situation
  • Finansiell strukturering av program
  • Analys av redovisningsmässiga aspekter
  • Utredning av nationella och internationella skattefrågor
  • Värdering av företaget och aktuella finansiella instrument
  • Framtagande av nödvändig formalia och juridisk dokumentation
  • Information till personalen
  • Löpande kartläggning av programmen i noterade bolag

Kontakta oss

Shirin Arvanius

Shirin Arvanius

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 24

Michal Herink

Michal Herink

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 96

Magnus Lidén

Magnus Lidén

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 07

Följ oss i sociala medier