Rapporter

Som ett av världens största nätverk inom revision, redovisning och affärsrådgivning har vi en viktig roll att bidra till att bygga förtroende för näringsliv och samhälle.

Vår vision är att bidra till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. Målet med våra tjänster är att bygga förtroende och lösa viktiga problem.

Vill du veta mer om PwC:s verksamhet?

Ta del av våra rapporter

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier