PwC i exklusivt samarbete med startup-bolaget Harvey för nya AI-lösningar

PwC inledde nyligen ett globalt samarbete med startup-bolaget Harvey, vilket innebär att våra specialister inom skatt och juridik kan använda företagets AI-plattform. Samarbetet skapar nya möjligheter till teknikdrivna juridiska lösningar och effektivisering av våra kunders interna processer.

Harveys plattform bygger på OpenAI och Chat GPT-teknik, där syftet först och främst är att ge nya möjligheter inom områdena juridiska tjänster och skattetjänster. Harveys AI-lösningar kan ge insikter, vägledning och prognoser baserade på stora datamängder, och därmed skapa mer utförlig information och bidra till snabbare lösningar.

– PwC ska ligga i täten när det gäller användning av ny teknik som skapar värde.  Att vi nu integrerar Harveys AI-plattform ger flera fördelar för våra kunder, och bidrar samtidigt till våra egna medarbetares utveckling. Samarbetet är ytterligare ett steg i rätt riktning för vår globala strategi, där teknik och människa går hand i hand för att möta samhällets utmaningar, säger Martin Morén Jönsson, ansvarig för Legal på PwC.

Kim Jokinen, PwC Sverige

Kim Jokinen, PwC Sverige.

Exklusiv tillgång till tekniken

PwC har exklusiv tillgång till Harveys teknik bland de större revisions- och rådgivningsföretagen och den kommer att användas för att stödja flera av våra kunder.

Tekniken ger flera olika fördelar, bland annat nya möjligheter att leverera  juridiska lösningar som stöds av teknik. Det handlar till exempel om analys av kontrakt, regelefterlevnad, skadehantering, due diligence samt bredare juridisk rådgivning.

I samarbete med Harvey kan PwC även ta plattformen vidare till våra kunder, för att ytterligare effektivisera deras interna juridiska processer. Dessutom kan PwC utveckla egna AI-modeller med den här tekniken som bas, och på så sätt skapa anpassade produkter och tjänster inom skattehantering och juridisk verksamhet.

– Vi lever i en tid full av både utmaningar och möjligheter, och på PwC strävar vi efter att skapa positiva effekter för vårt samhälle och hela planeten bland annat genom innovativ teknik. Men vi behöver också skapa allianser inom tech-området för att kunna bredda vårt erbjudande och skapa hållbara resultat. På så sätt visar samarbetet med Harvey verkligen vägen framåt, säger Kim Jokinen, ansvarig för transformation inom PwC:s skatteverksamhet.

"Vi lever i en tid full av både utmaningar och möjligheter, och på PwC strävar vi efter att skapa positiva effekter för vårt samhälle och hela planeten bland annat genom innovativ teknik. Men vi behöver också skapa allianser inom tech-området för att kunna bredda vårt erbjudande och skapa hållbara resultat."

Kim Jokinen, ansvarig för transformation inom PwC:s skatteverksamhet

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier