Tillsammans gör vi skillnad

När jag reflekterar över året som har gått har det verkligen visat att vi på PwC vill bidra till att skapa större värden, såväl i våra kundrelationer som för samhället i stort – både under pandemin och under kriget i Ukraina. Under båda dessa kriser har vi ställt om, kraftsamlat och samarbetat för att stötta varandra, våra kunder och människor i vår närhet på ett helt fantastiskt sätt. Jag är så stolt över att dagligen få arbeta med alla kollegor som verkligen tar ansvar och lever våra värderingar. Många har engagerat sig i initiativ som verkligen har gjort skillnad. Ett exempel är vår Ukraina Task Force som du kan läsa om på sidan 18.

Vår allt mer komplexa och snabbt föränderliga omvärld kräver att vi alla ställer om, och behovet av att bygga och behålla förtroende är större än någonsin. Det finns ett enormt behov av stöd där vi med vår kunskap verkligen tar ansvar och bidrar. Vi är på en spännande resa där vi bygger framtiden tillsammans och allas bidrag gör skillnad. Även det här verksamhetsåret har vi uppnått ett riktigt starkt resultat, med en tillväxt för PwC Sverige på 9 procent. Vi ska vara riktigt nöjda över allt det vi har åstadkommit tillsammans för att stötta våra kunder.

PwC har lång erfarenhet av att skapa ett starkare förtroende i samhälle och näringsliv, både inom vår revisionsverksamhet men också genom vår rådgivning kopplat till bland annat transaktioner, skattefrågor, transformation och riskhantering. Vi har länge varit ledande inom hållbarhetsredovisning och har under året ökat vårt fokus på att stötta våra kunder med helhetslösningar inom ESG-området. Som rådgivare och revisorer har vi en jätteviktig roll att spela här – vi har möjlighet att hjälpa alla våra kunder på deras resa mot en mer hållbar framtid. Du kan läsa mer om hur vi skapar värde på sidan 10.

Jag är både stolt och glad över att vi på PwC hamnar i topp av de större aktörerna i årets Svenskt Kvalitetsindex. Precis som undersökningen visar så har pandemin gjort att vi har kommit ännu närmare våra kunder på flera plan – både genom att vi har ännu större fokus på att förstå deras verkliga behov och genom att bygga en stark personlig relation. Vår varma och värderingsstyrda kultur blir så tydlig för mig när jag ser alla insatser vi gör tillsammans i våra kunduppdrag och i de över 18 000 timmar vi har engagerat oss på våra hållbarhetsdagar. Du kan läsa mer om hur vi stöttar våra kunder Conoa och EQT på sidorna 14-17, som bara är några av många goda exempel.

Vi vill göra skillnad i samhället genom att vara en stark röst i viktiga frågor och stötta inom områden som hållbarhet, mångfald och entreprenörskap. Inkludering och mångfald är något jag personligen brinner starkt för, och som också är en viktig del av vår värdegrund. Vi har länge jobbat målinriktat för att få ett mer jämställt företag i alla led, och fortsätter göra aktiva insatser för att skapa en ännu mer inkluderande arbetsplats för alla. Jag är övertygad om att mångfald ger fler perspektiv som bidrar till ännu bättre lösningar. Mångfald är nyckeln till framgång!

Genom Mitt Livs vd-program och genom nätverket WomEngage ser jag personligen fram emot att utbyta erfarenheter och utmana varandra för att tillsammans säkerställa att vi når fram mycket snabbare, både i våra företag men också i samhället i stort.

Under året blev PwC ny företagspartner till Järvaveckan, ett samarbete som bygger på social hållbarhet där alla kan vara med och påverka samhällsutvecklingen – helt i linje med vad vi vill åstadkomma. Vi har också ett nytt samarbete med Generation Pep, vilket känns fantastiskt roligt! Vi är stolta och glada över att vi nu får möjlighet att bidra till att fler barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Det Generation Pep står för är verkligen hjärtat av det vi vill åstadkomma med vårt samhällsengagemang!

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång – därför vill jag avsluta med en hyllning till er:

Jag är så tacksam över att få arbeta med alla er fina kollegor – ni lever verkligen våra värderingar. Ni visar omsorg om varandra och våra kunder, ni samverkar med alla olika kompetenser och är nytänkande – det gör verkligen skillnad på ett helt unikt sätt. Stort tack för alla fantastiska insatser under det här året! 

Sofia

Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 40 00

Följ oss i sociala medier