Våra nätverk

Nätverk som stärker relationerna mellan människor

Att verka för att  bygga och stärka relationer mellan människor är viktigt för oss inom PwC. Därför är vi engagerade i olika former av nätverk där människor kan träffas och utbyta erfarenheter.

Det handlar till exempel om nätverk för styrelsearbete, forum för framtida beslutsfattare och alumninätverk för att behålla relationen med tidigare medarbetare. Här kan du läsa mer om de nätverk som vi engagerar oss i:

Kontakta oss

Kundcenter
Kontakta oss
Tel 010-212 50 00
Email

Följ oss