Supply chain: så bygger du starka leverantörs- och försörjningskedjor

För många är supply chain-verksamheten en alltid lika närvarande utmaning, inte minst i samband med pandemin. För att klara ständiga förändringar måste du se till att din verksamhet utvecklas och förbättras. Det är viktigt att du arbetar under en kultur där kontinuerlig innovation och tvärfunktionellt samarbete alltid sker med hänsyn till hela värdekedjan. Generellt ska du utgå ifrån slutkundens behov, men du bör också tar hänsyn till allt från fabriker till lager och backend-teknik.

Vi utvecklar skräddarsydda strategier som ger dig de allra bästa förutsättningarna för att verka effektivt på marknaden och som överensstämmer med dina mål på både kort och lång sikt. Fokus ligger alltid på kundservice, kostnad, flexibilitet och hållbarhet. Här ingår tjänster som:

  • Supply chain-strategi och komplexitetshantering
  • Integrerade lösningar för affärsplanering
  • Supply chain footprint och logistikoptimering
  • Transport- och distributionshantering
  • Lager- och rörelsekapitaloptimering
  • Supply chain risk management

" Vi på PwC hjälper dig med precis varenda länk i din supply chain utifrån strategier där hela kedjan inkluderas, från planeringstadiet till slutkunden, från ritbordet till fabrikerna. Hela kedjan, hela vägen, hela tiden."

Den digitala leverantörskedjan – gå från linjärt till autonomt eller gå under

Trenden har varit stark i flera år nu: kundernas beteenden och förväntningar förändras dramatiskt och utmanar de etablerade leverantörskedjorna hos alla industriföretag. Försörjningskedjor står inför stora störningar, med effekterna av pandemin högst upp på listan. För att lyckas måste företag omvandla linjära försörjningskedjor till autonoma ekosystem. Läs mer om Digital supply chain och hur du kan modernisera dina supply chain-processer.

Connected and autonomous supply chain ecosystems 2025

 

Hållbarhet i supply chain – så stärker du din verksamhet

Usla arbetsförhållanden.Tvångsarbete. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Dagligen nås vi av alarmerande rapporter där de globala försörjningskedjorna brister även bland etablerade, välkända företag. Konsekvenserna kan vara förödande. Nu är även klimatförändringarna en faktor som direkt påverkar försörjningskedjorna. Konsumenterna kräver mer insyn i varifrån deras varor kommer. Konsumenter är därför villiga välja företag som ger en bättre transparens i försörjningskedjan. Så vad ska du göra? Och hur? Börja med att ställa dessa frågor:

  1. Hur påverkar klimatrisker vår leveranskedja och vilket klimatavtryck lämnar våra produkter? 

  2. Är vi tillräckligt konsekventa i våra sociala och ekologiska policies och processer? 

  3. Hur möter de lagstadgade kraven och förväntningar från olika intressentgrupper?

Lösningarna finns och de är både konkreta och effektiva: du bör vara maximalt transparent genom leveranskedjan, utnyttja alla tillgängliga digitala lösningar för att öka effektiviteten och minimera skadliga effekter på miljön och människor. Detta är ingen enkel bedrift i en global ekonomi med komplexa värdekedjor. Men med vår hjälp kan du göra det möjligt.

Våra experter på supply chain management och hållbarhet hjälper dig att övervinna dessa hinder genom att utveckla strategier, utforma processer och implementera organisatoriska och digitala strukturer.

"Konsumenterna kräver mer insyn i varifrån varorna kommer och är villiga att välja företag som ger bättre transparens i försörjningskedjan."

Block chain och supply chain

Försörjningskedjor har blivit extremt komplexa att hantera på grund av nya konsumtionsmönster, pandemin, nya marknader och den tekniska utvecklingen. När tillverkningsprocessen blir mer komplex utsätts leveranskedjan för stora påfrestningar. Förmågan att snabbt lansera nya produkter och tjänster och exceptionell lyhördhet gentemot konsumenterna är viktigare än någonsin i dagens affärsklimat. Konsumenterna kräver mer insyn i varifrån deras varor kommer. Konsumenter väljer därför företag som ger en bättre transparens i försörjningskedjan. Här kommer blockchain in i bilden.
 

Vad är blockchain?

Enkelt uttryckt är blockchain en serie oföränderliga dataposter (kallade block). Var och en av dessa block innehåller en tidsstämpel som är kopplade till varandra med hjälp av kryptografiska principer (dvs kedjan). Tack vare dess inneboende egenskaper är blockchain en teknik som ger transparens, oföränderlighet och decentralisering. Därför lämpar sig blockchain särskilt väl för att ge skapa transparens och förtroende för hela försörjningskedjan.
 

Blockchain, en game changer inom supply chain management

Med blockchain kan vem som helst med rätt behörighet spåra alla transaktioner, när som helst i dess historia och från alla deltagare. Tillämpad i försörjningskedjan kan det medföra stora fördelar: varje gång en produkt modifieras kan transaktionen dokumenteras, vilket skapar en permanent historik för en produkt, från tillverkning till försäljning. Försörjningskedjan skulle därför möjliggöra fullständig informationstransparens, kommunikation och samarbete över hela kedjan från ny produktutveckling till kundengagemang. Resultat blir en flödesoptimering av varor och tjänster genom att minska kostnader och öka intäkterna. Låter allt detta  som en utopi? Inte alls, det finns redan exempel på hur blockchain används i försörjningskedjan idag och hur företag blir mer effektiva tack vare blockchain.

I vår globala undersökning "PwC's Global Blockchain Survey" uppgav 84 procent av de tillfrågade att de är aktivt engagerade i blockchain. Företaget Gartner prognosticerar att blockchain kommer att generera ett årligt affärsvärde på mer än 3 biljoner US dollar fram till 2030. Som en distribuerad, manipuleringssäker teknik, kan du med blockchain frångå mellanhänder, minska kostnaderna och öka hastigheten, transparensen och räckvidden.
 

Blockchain is here. What's your next move?

Kontakta oss

Hubert Verweij

Hubert Verweij

Head of Operations, PwC Sverige

Tel 0708-51 85 93

Linnea Henningsson

Linnea Henningsson

Manager, Management Consulting, PwC Sverige

Tel 0736-79 20 76

Följ oss i sociala medier