Interimkonsulter

Hyr in erfaren och flexibel kompetens med interimslösningar

Så kan interim ta dig ur krisen och in i framtiden

Med hjälp av PwC:s interimskonsulter och tjänster inom outsourcing finns lösningar för akuta och tillfälliga behov av kunskap och kompetens. En interimslösning är ett snabbare, enklare och tryggare alternativ för att lösa akuta situationer och hitta styrfart in i framtiden. Du får snabbt in branschexperter med specialistkompetens inom exempelvis kostnadskontroll, skatter, avtal, arbetsrätt, olika kontrollfunktioner och finansiell rapportering. Vi erbjuder dig erfarna turnaroundexperter som kan ta bolag ur kris, experter med erfarenhet av försäljning av verksamhetsdelar och branschexperter med specialistkompetens inom just din bransch.
 

"En interimslösning är ett snabbare, enklare och tryggare alternativ för att lösa akuta situationer och hitta styrfart in i framtiden."

Vad är ett interimsuppdrag?

Interimsuppdrag handlar om att hjälpa företag i behov av stöd under en begränsad tid tills dess att bolaget har funnit en långsiktig lösning. En interimslösning kan också vara att lägga grunden för en funktion, avdelning eller område inom företaget som sedan övergår i drift med egen anställd personal.

Ni får snabbt in vår expert och uppdraget kan vara allt från ett par veckor till ett par år, heltid eller deltid. Införande av ny teknik, automatisering av funktioner och uppgifter, försäljning eller köp av verksamhetsdelar är exempel på områden som kräver expertkompetens och där en interimslösning kan vara den bästa lösningen.

Interimslösningar för finansiella företag

PwC har med en kombination av spetskompetens och bred kunskap på området möjlighet att hjälpa ditt företag med hantering av kontrollfunktioner såsom riskhantering, compliance och aktuariefunktion. Detta är inte enbart en tjänst som är strikt kopplad till regelefterlevnad eller riskhantering utan även en unik möjlighet till rådgivning utifrån branschpraxis och bredare marknadsövervakning.

Läs mer om interimslösningar

Kompetensbrist? Akuta rekryteringsbehov? En interimskonsult är lösningen

I dagsläget upplever många bolag omfattande utmaningar med att säkerställa rätt kompetensnivå. Följden kan bli en stor kostnad för bolaget kring compliance, riskhantering och aktuariellt arbete. Med våra interimskonsulter får du branschexperter som hjälper dig med kostnadskontroll, skatter, avtal, arbetsrätt, olika kontrollfunktioner och finansiell rapportering.

Kontakta oss

Claes Mårtensson

Claes Mårtensson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 48

Följ oss i sociala medier