Interimkonsulter

Hyr in erfaren och flexibel kompetens med interimslösningar

Så kan interim ta dig ur krisen och in i framtiden

Världen har plötsligt förändrats. Det är inte första gången vi ser stora förändringar, men Sverige och världen står nu inför enorma utmaningar. Styrning och ledarskap prövas verkligen. Nu är det viktigt att utöva god kontroll och handlingsförmåga. Men att på egen hand följa olika regelverk och sköta riskhantering är en stor utmaning och kan bli dyrt om det inte fungerar. 

Med hjälp av PwC:s interimskonsulter och tjänster inom outsourcing finns lösningar för akuta och tillfälliga behov av kunskap och kompetens. En interimslösning är ett snabbare, enklare och tryggare alternativ för att lösa akuta situationer och hitta styrfart in i framtiden.

Begränsa kostnader och risk med att rekrytera och samtidigt få in branschexperter med specialistkompetens på exempelvis kostnadskontroll, skatter, avtal, arbetsrätt, olika kontrollfunktioner och finansiell rapportering. 

Exempel

  • Erfarna turnaroundexperter som kan ta bolag ur kris
  • Experter med erfarenhet av försäljning av verksamhetsdelar
  • Branschexperter med specialistkompetens

“Rekryteringar som inte fungerar och finansiell rapportering som blir fel kan bli mycket dyra erfarenheter.”

Vad är ett interimsuppdrag?

Outsourcing skiljer sig åt från interimsuppdrag som snarare handlar om att ett företag är i behov av stöd inom en tjänst eller verksamhet under en begränsad tid tills dess att bolaget har funnit en långsiktig lösning. En interimslösning kan också vara att lägga grunden för en funktion, avdelning eller område inom företaget som sedan övergår i drift med egen anställd personal.

Ni får snabbt in vår expert och uppdraget kan vara allt från ett par veckor till ett par år, heltid eller deltid. Införande av ny teknik, automatisering av funktioner och uppgifter, försäljning eller köp av verksamhetsdelar är exempel på områden som kräver expertkompetens och där en interimslösning kan vara den bästa lösningen. 

 

Interimslösningar för finansiella företag

PwC har med en kombination av spetskompetens och bred kunskap på området möjlighet att hjälpa ditt företag med hantering av kontrollfunktioner såsom riskhantering, compliance och aktuariefunktion. Detta är inte enbart en tjänst som är strikt kopplad till regelefterlevnad eller riskhantering utan även en unik möjlighet till rådgivning utifrån branschpraxis och bredare marknadsövervakning.

Läs mer om interimslösningar för finansiella företag

 

Kompetensbrist och akuta rekryteringsbehov? Då kan en interimskonsult vara lösningen

Hyr in erfarna interimskonsulter från PwC när du behöver branschexperter som kan hjälpa bolaget med kostnadskontroll, skatter, avtal, arbetsrätt, olika kontrollfunktioner och finansiell rapportering. 

I dagsläget råder en stor utmaning för små och medelstora bolag att kunna säkerställa rätt kompetensnivå i bolaget. Något som oftast också innebär en stor kostnad för bolaget avseende compliance, riskhantering och aktuariellt arbete och som skapar stora utmaningar i den dagliga verksamheten.

 

 

Kontakta oss

Customer Hub

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier