CEO Survey 2015 industry snapshot healthcare

2015-02-05

Ledare inom hälso- och sjukvårdssektorn är bekymrade över nya regleringar, hur skuldsatta regeringar ska kunna hantera stora budgetunderskott samt tillgången på personal.

"82 procent av ledarna inom hälso- och sjukvårdssektorn är något eller mycket bekymrade över tillgången på personal med nyckelkompetens"

Ett annat viktigt tema är digitaliseringen av vården. Mobilteknologi för att involvera patienterna i vården samt IT-säkerhet och verktyg för att kunna analysera hälso- och sjukvårdsdata bedöms som strategiskt viktigt av hälso- och sjukvårdsledarna. De ser även stor potential för ”wearable devices”, det vill säga elektronik som man på ett eller annat sätt bär på kroppen, som till exempel smarta klockor eller hälsoarmband.

60 procent av ledarna är oroliga för den snabba takten som tekniken utvecklas i. Även säkerhetsfrågor kopplat till IT är ett område som oroar.

"71 procent av ledarna inom hälso- och sjukvårdssektorn är bekymrade över datasäkerhet – en nödvändighet särskilt när det gäller konfidentiella patientjournaler"

Om undersökningen

PwC presenterar den årliga globala undersökningen ”18th Annual Global CEO Survey”. Resultaten bygger på intervjuer med 68 företagsledare inom hälso- och sjukvårdssektorn i 33 länder. Undersökningen är del av en större studie där PwC har intervjuat 1 322 företagsledare i olika branscher om deras syn på nuläge och framtida utmaningar.

Läs mer om rapporten:
CEO Survey 2015

Läs och ladda ner den globala rapporten:
18th Annual Global CEO Survey

Läs mer om den globala branschrapporten:
18th Annual Global CEO Survey - healthcare

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier