Äldre patienter behöver personaliserade, uppkopplade och koordinerade hälsotjänster

2015-11-20

I rapporten ”Connected and coordinated: personalised service delivery for the elderly” föreslår PwC nya metoder och förhållningssätt för att klara av den ökande ålderskurvan. Fokus behöver flyttas från att vårda sjuka till att skapa förutsättningar för välmående, från splittrade insatser till individanpassade integrerade tjänster. 

I rapporten går vi igenom fallstudier över hur en del länder använt reformer för att skapa mer innovativa och effektiva sätt att leverera tjänster i samhällen med en åldrande befolkning. Rapporten identifierar också åtta nyckelfaktorer för hur hälso- och sjukvården ska främja livskvalitet för äldre. 

Med globala kommunikationer, digital räckvidd och ett stort utbud av nytillkomna aktörer på marknaden, är tiden mogen för hälso- och sjukvården att förändra våra metoder och förhållningssätt till äldreomsorg. Genom att göra det förbättrar vi inte bara livskvaliteten för våra seniora medborgare, vi förändrar också vår affärs och verksamhetslogik. 

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier