Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Den digitala patienten är här – men är vården redo?

2016-07-01

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och ökade kostnader. Där har den digitala och virtuella vården en viktig roll att fylla – den kan sänka kostnaderna med bibehållen kvalitet för hela befolkningen.

Våren 2015 undersökte PwC vad invånarna i Sverige tycker om digitaliseringen inom hälso- och sjukvårdssektorn, framförallt avseende hur de önskar interagera med hälso- och sjukvården via digitala tjänster. Undersökningen visade att respondenterna är öppna för nya digitala och virtuella vårdlösningar, och gärna samverkar med vården med hjälp av modern teknik. Men vilken syn har läkare och sjuksköterskor på digitalisering av hälso- och sjukvården?

– Det finns en stor potential att öka vården på distans genom virtuella vårdlösningar. Vi vet att en av fem svenskar gärna skulle ha en del av sina vårdkontakter via videosamtal och att nästan hälften har en hälsorelaterad app nedladdad i sin mobil, säger Jon Arwidson, partner och branschansvarig för hälso- och sjukvård på PwC.  

Under våren 2016 har PwC, i samarbete med eHälsomyndigheten, Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund, ställt liknande frågor till mer än 1 000 läkare och sjuksköterskor. Denna studie visar att även respondenterna inom vården ser möjligheterna med digitala och virtuella vårdlösningar:

  • 66 procent av respondenterna anser att videosamtal skulle kunna ersätta åtminstone en viss del av de fysiska patientbesöken.
  • Knappt 1 av 10 inom vården rekommenderar idag att patienterna kan använda sig av appar som en del av en behandling eller för uppföljning av sin sjukdom eller behandling, men 7 av 10 skulle gärna rekommendera det i framtiden.
  • Drygt 3 av 5 av respondenterna ser digitala lösningar som ett sätt att förbättra vården för kroniskt sjuka.

Distanslösningar och tekniska hjälpmedel kan förenkla och skapa mer tid och resurser till nytta för de patienter som behöver det. Delaktiga individer innebär nya möjligheter till att förebygga sjukdomar, till effektivare behandling och bättre uppföljning. Men utvecklingen får inte leda till att kvaliteten riskeras och att vården blir ojämlik, är en av slutsatserna i rapporten.

Enligt beräkningar skulle en ökning av andelen virtuella besök på bekostnad av de fysiska när patienten måste färdas fram och tillbaka, kunna öka tillgången till primärvården radikalt. Ökningen motsvarar en årlig tidsvinst på cirka 330 000 arbetsdagar totalt i samhället, eller en produktivitetsökning av BNP med 1,4 miljarder kronor per år.

Download the report in English here:

"The digital patient is here - but is healtcare ready?"

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier