Verksam inom vården? Så höjer du ditt digitala IQ!

2017-10-17

flicka hoppar av glädje på bro


Är du redo för den digitala transformationen? Om vi ska tro 247 ledare inom hälso- och sjukvården så är svaret nej. Det visar den pinfärska studien om digitalt IQ inom vårdsektorn. Men hur kan man höja verksamhetens digitala IQ och tackla utmaningar vid införandet av ny teknik?
 

För tio år sedan var självförtroendet på topp bland ledare inom hälso- och sjukvården. IT-chefer förutspådde att digitala investeringar skulle ge snabb avkastning och ledare inom vårdsektorn ansåg sig ha högre digitalt IQ än aktörer i andra branscher.

I dag har självförtroendet ändå fått sig en törn. Utmaningarna är många vid införandet av ny teknik. Konkurrensen är hård med allt fler agila och snabbfotade utmanare både inom och utanför branschen. Och utöver det så är kunskapen större om att fördelarna vid införandet av ny teknik, anammande av innovation och dataanalys kommer på längre sikt.

Andelen IT-chefer som tycker att vd:ar inom hälso- och sjukvården driver digitalisering har sjunkit från 72 procent till 63 procent sedan 2015, det visar studien "Digital IQ 2017 - Healthcare, pharmaceutical & life sciences".
 

De största utmaningarna vid digitalisering av vården

Enligt de 247 IT-chefer och verksamhetsledare som intervjuades om digitalt IQ, så är det här de största utmaningarna vid införandet av ny teknik inom hälso- och sjukvården.

  • 63 procent av de som intervjuades ser brist på kompetens som den största utmaningen
  • 59 procent tycker att förlegad teknik är ett hinder
  • 57 procent anser att den största utmaningen är att förena ny teknik och data med befintlig data

Ledarna inom vårdsektorn anser att det finns ett behov av förbättring inom områden som prototypframställning, användarupplevelse och utnyttjande av ny teknik i verksamheten. Resultatet från studien visar att det finns kunskapsluckor inom och vid införandet av ny teknik.

År 2015 toppade långsamma processer listan på utmaningar.
 

Höj ditt digitala IQ och få avkastning på investeringar i ny teknik

Men hur vända digitaliseringens utmaningar till möjligheter och hur ser ledare inom sektorn på framtiden, det svarar vi på i "Digital IQ 2017 - Healthcare, pharmaceutical & life sciences".

Ledarna ser den största potentialen i:

  • Innovation
  • Dataanalys
  • Kompetensutveckling
  • Varumärkesbyggande

Och ledarna inom vårdsektorn ger goda betyg åt sina verksamheter inom områden som: cybersäkerhet och sekretess, dataanalys och teknisk arkitektur liksom design.
 

Om rapporten "Digital IQ 2017"

Rapporten bygger på intervjuer med 247 IT-chefer och verksamhetsledare i 42 länder. Som verkar inom områden som biovetenskap, läkemedelsbranschen samt hälso- och sjukvården. 65 procent av de som intervjuades arbetar i organisationer som har en omsättning på över 1 miljon dollar. Och 19 procent verkar i organisationer med en omsättning på 500 miljoner till 1 miljard dollar. Det är tionde året i rad som PwC undersöker digitalt IQ.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier