Digitala doktorn kan komma

2015-09-18

Hur redo är Sverige för digital och virtuell vård?

PwC presenterar den nya rapporten ”Digitala doktorn kan komma” som baseras på en enkätundersökning av svenskars inställning till virtuell och digital vård. Undersökningen visade att svenskar har en positiv inställning till att vårdas virtuellt genom digitala vårdlösningar samt är öppna för ”gör det själv”-lösningar där patienten tar större ansvar för sin egen hälsa.

Några upptäckter från undersökningen är:
Över 40 procent av respondenterna är positiva till att använda virtuella vårdlösningar
43 procent tror att virtuell vård kan leda till snabbare tillgång till vården
Endast 6 procent är oroliga för den personliga integriteten vid virtuell vård i jämförelse med 41 procent som anser att vårdkvaliteten kan försämras

Rapporten ger insikt i vad övergången till en virtuell och digitaliserad vård kan innebära både för patienter och för samhället i form av snabbare, effektivare vård och stora kostnadsbesparingar. Men rapporten belyser även oron som finns hos kring övergången till virtuell vård samt vad som kommer krävas av myndigheter och organisationer inom branschen för att klara skiftet och öppna upp för nya aktörer som kan bidra med innovation på marknaden.

Ladda ner och läs den engelska versionen:
The doctor is in – your smartphone: Is Sweden ready for digital and virtual care?

Följ oss i sociala medier