En liten aktör inom e-hälsa med stor ambition att växa

deltagare i Future of health


– För att kunna bidra till en bättre sjukvård behöver vi navigera kring hur vi integrerar vår plattformslösning med det fragmenterade systemet som finns i vården. Det får vi hjälp med genom Future och Health, säger Albin Forslund från Visiba Care, en av deltagarna i programmet som PwC Sverige och PwC Finland har dragit igång.
 

Visiba Care är en plattform för e-hälsa där vårdgivare kan öppna egna digitala mottagningar för kommunikation och rådgivning med patienter. Varje vårdgivare får en app och webbsajt, anpassade och designade utifrån deras verksamhet. Visiba Care är ett så kallat scale-up företag, det vill säga ett företag som har kapacitet och vill skala upp sin verksamhet och expandera utomlands. De finns redan i dag i fem länder, varav Finland är en stor marknad.
 

Global trend

Albin Forslund, Visiba Care

Framgångsfaktorn är att de har lyckats bygga en skalbar flexibel produkt som designas utifrån kund och intresset är stort. Men som Albin Forslund, Business Developer på Visiba Care, säger så följs det stora intresset också av en utmaning.

– Vi behöver kunna skala upp verksamheten så att vi kan hänga med i den globala trenden och bli en stor internationell aktör. Här kan PwC och programmet Future of Health hjälpa oss. PwC jobbar med de här frågorna dagligen och genom nätverket får vi insikt i hur andra upplever utmaningarna och vad vi tillsammans kan göra åt dem. Att PwC Finland också är medarrangör betyder mycket för oss eftersom vi vill vara med i utvecklingen även där.
 

Forum för framtidens hälsa

Syftet med Future of Health är att bygga en plattform där medverkande scale-ups, företag och mentorer får möjlighet att diskutera de utmaningar som båda parter står inför. Därigenom ska de kunna identifiera samarbeten, affärsmöjligheter och lösningar som kan driva vården i rätt riktning. Målet är att programmet ska genomföras en till två gånger per år. Det kommer att vara olika fokusområden som till exempel energilösningar, fintech eller edtech.

– Future of Health är en del av en större tech-satsning PwC gör och där fokus i vårt pilotprogram ligger på e-hälsa. Genom programmet vill vi skaffa oss en bättre förståelse för hur utmaningarna ser ut för aktörer inom e-hälsa scenen och bidra med vår expertis längs vägen, säger Ulrika E Andersson, PwC, ansvarig projektledare för Future of Health.

Future of Health avslutas i samband med Slush, världens ledande startupkonferens i Helsingfors i november. Vill du veta mer? Kontakta william.jilltoft@pwc.com

Kontakta oss

Ulrika Andersson

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0725-84 91 17

Följ oss i sociala medier