Global health’s new entrants: Meeting the world’s consumer

2015-03-03

PwC presenterar den nya rapporten "Global health’s new entrants: Meeting the world’s consumer, a report about health’s new entrants". Rapporten ger ett globalt perspektiv på hur aktörer inom teknologi, telekommunikation och detaljhandeln omdefinierar den globala hälso- och sjukvårdsmarknaden för konsumenter, vårdgivare, huvudmän och investerare i både industri- och utvecklingsländer.

De entreprenöriella aktörerna bidrar med konsumentperspektiv, innovativa affärsmodeller och nya idéer för att hantera de långsiktiga utmaningarna inom hälso- och sjukvården. De nya aktörerna är exempelvis pionjärer inom virtuell sjukvård, billigare och bekvämare vårdalternativ samt friskvård.

Rapporten innehåller även fallstudier och affärskonsekvenser för nya aktörer, traditionella vårdorganisationer samt läkemedelsindustrin.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier