Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Hälso- & sjukvård: Chatbot kan effektivisera vården

2017-08-31

man och kvinna tittar på surfplatta


Vad skulle hända om vi introducerade en chat-robot lik den brittiske Babylon i Sverige? Roboten skulle kunna göra så att vi sparar 220 år i samtalskö varje år.
 

Vi vänder blicken mot Storbritannien som får illustrera möjligheterna som artificiell intelligens, AI, kan erbjuda. Denna gång ur ett effektiviseringsperspektiv och vi räknar minuter i stället för liv.

I slutet av januari i år introducerade National Health Service (NHS) i Storbritannien appen Babylon på prov i London. Den är nu fullt operativ och genomgår en utvärdering på sex månader. Appen är en så kallad chatbot och ett komplement till 111 Helpline, den brittiska motsvarigheten till 1177 Vårdguiden.
 

Beskriv dina symptom via sms

Via chat-roboten kan användaren via sms eller en app beskriva sina symptom så att roboten kan avgöra behovet av vård. Efter varje fråga svarar roboten med ytterligare frågor för att få detaljerad information om hälsotillståndet hos den som tar kontakt. Under hela konversationen är chatroboten uppkopplad mot en databas innehållande samtliga symptom och sjukdomar i världen.

Samtidigt som chatboten Babylon tar emot svar filtreras de genom miljarder möjliga kombinationer och med hjälp av en algoritm avgör den nästa steg i rådgivningen.

"Samtliga steg kräver i snitt tolv sms fram och tillbaka och tar cirka en och en halv minut i snitt. Jämför detta med ett samtal där varje konsultation tar tio till tolv minuter"

Jon Arwidson, branschansvarig för Healthcare, PwC Sverige

Chat-robot i Sverige - komplement till 1177 Vårdguiden?

Varje år ringer svenskar över fem miljoner samtal till 1177 Vårdguiden (i snitt 440 000 per månad). Av dessa besvaras ungefär 320 000, vilket betyder att över 100 000 samtal blir obesvarade. Väntetiden ligger i snitt på tolv minuter innan konsultation. Därefter tar konsultationen ytterligare tio minuter i anspråk. Det innebär en genomsnittlig tid på 22 minuter per samtal. Per år blir det över 116 miljoner minuter som invånare spenderar i väntetid och konsultation när de ringer 1177 Vårdguiden.

Det motsvarar över 220 år i samtalskö och samtal när de ringer 1177 Vårdguiden. Om man lyckas korta ner svarstiderna från dagens 22 minuter till en och en halv, som i det brittiska exemplet, kan man frigöra massor av tid både för invånare och anställda inom 1177.

"Det innebär att hälften av de fem miljoner samtalen till 1177 Vårdguiden lika gärna kan hanteras av en chat-robot"

Om vi utgår från liknande resultat som i Storbritannien innebär det en möjlighet att effektivisera bort över 65 år i samtalskö och konsultation för invånare som ringer till 1177 Vårdguiden.
 

Teori om effektivisering av vården – dags att spana utanför landsgränserna

För en chat-robot skulle det ta sju och ett halvt år att hantera hälften av de årliga samtalen till 1177 Vårdguiden (jämfört med cirka 110 år i manuell hantering för hälften av de årliga samtalen). Det är värt att notera att ovanstående exempel enbart är teori.

– Innan den här sortens lösningar kan realiseras är det av yttersta vikt med noggranna utvärderingar och tester, fortsätter Jon Arwidson.

Om man tillämpar AI inom vården måste tekniken var garanterat felfri från första början och det finns inget utrymme för misstag. Risken med att den här sortens lösningar kan vara att belasta vårdsektorn ytterligare.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier