Hälso- & sjukvård: Ersättningsmodeller kritiseras för att motverka innovation

2017-09-19

händer omsluter hand


Finns det perfekta ersättningssystemet inom hälso- och sjukvård? En modell som stimulerar till snabbare diagnos, kortare vårdtider, nöjdare patienter och en ekonomi i balans? Det diskuterade Ingrid Bengtsson-Rijavec från PwC på Dagens Medicins seminarium.
 

Ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvården har kritiserats för att motverka innovation och nytänkande. Både när det gäller nya arbetssätt, nya behandlingsmetoder och ny teknik. Men finns det perfekta ersättningssystemet som lever upp till alla punkter på sjukvårdens önskelista?

Knappast! Många tror att lösningen är den perfekta ersättningsmodellen, men så är inte fallet. Lösningen vilar i ledarskapet, hur modellen integreras i styrningen och i IT-infrastrukturen.

Ingrid Bengtsson-Rijavec, PwC Sverige


Ersättningsmodeller kan bidra till att skapa en fungerande verksamhet, men olika problem kräver olika lösningarVad vill verksamheten uppnå, vad är prioriterat och hur ska modellen integreras?
 

Integration - minst lika viktig!

Vårdlandskapet är inte obekant för Bengtsson-Rijavec som är tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. I dag arbetar hon med utveckling av stora organisationer, verksamhetsstyrning och ledningsfrågor på PwC Sverige och utmaningarna som hon ser inom hälso- och sjukvården är många.
 

– En ersättningsmodell räcker inte ensamt. Utan lika viktigt är att sprida kunskap om ersättningsmodellen, att berörda förstår varför modellen är vald och beslutad, säger Bengtsson-Rijavec.
 

Ersättningssystem måste integreras med andra styrprinciper och det måste finnas ett fungerande samspel mellan ekonomistyrning och annan styrning.
 

Rätt slags ledarskap sätter prägeln

En annan viktig förutsättning för att ersättningsmodeller ska leda i önskvärd riktning är att det finns kunskap och mod att leda och styra efter fastställda ersättningsmodeller och styrprinciper. Kanske inte längst ut i verksamheten men hos första linjens chefer och upp i övriga chefs- och ledningsorganisationen.

 

– Ofta är det lättare att addera på nya styrprinciper och ersättningsmodeller, än ta bort system som kan skapa en kontraproduktiv styrning.
 

Vad som behövs är mod för följsamhet till beslut och mod att agera.
 

Ersättningsmodeller kan vara ett verktyg, men diskussionen bör handla mer om arbetsformer för förändringsarbetet, ledarskap och samverkan, mindre om funktionalitet och teknik.
 

Addera god IT-infrastruktur

Ska innovation och digitalisering få genomslag i verksamheten så måste det också skapas förutsättningar för verksamheten att ta till sig möjligheterna.
 

En god IT-infrastruktur är en grundförutsättning. Och för att förstå nyttan av de digitala möjligheterna måste arbetsformer och processer identifieras och utmanas.
 

Här ställs ledarskapet på prov!

Arbetsuppgifter kommer att ersättas med digitala lösningar och nya kompetenser behöver tillföras samtidigt som gamla behöver fasas ut.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Ingrid Bengtsson-Rijavec

, PwC Sverige

Tel 0729-97 27 20

Följ oss i sociala medier