10 000-tals i Sverige dör i onödan - så kan AI rädda liv

2017-07-03

hand håller i robot i laboratorium


Nästan hälften av de 1 000 svenskar som intervjuades om framtidens vård är positivt inställda till att ha en robot som läkare, det visar en färsk studie från PwC. Den nya tekniken välkomnas inte bara av patienterna utan kan på lång sikt rädda tusentals liv i Sverige varje år.
 

Det kan låta som hämtat ur science fiction men nu har artificiell intelligens, AI, och robotar äntligen nått en inlärningsförmåga som gör dem lämpade att ställa diagnoser och ordinera behandling.
 

Utvecklingen av AI har potential att förbättra vården i Sverige på ett sätt som tidigare inte betraktats som möjligt. Och AI tillämpad inom vård och omsorg kan leda till nya vetenskapliga samband och kopplingar mellan sjukdomar som tidigare varit okända.

För vårdlandskapet i Sverige kan det innebära högre vårdkvalité, mer förebyggande insatser, bättre resursutnyttjande och mer vård per krona

Jon Arwidson, ansvarig för PwC Healthcare Sverige


Teknikskiftet inget nytt – men nu är äntligen utvecklingen inom vården i mål

Det teknikskifte vi är i mitten av är inget nytt, utan vi har redan sett otaliga exempel på vad den nya tekniken kan göra i andra branscher. Goda exempel är självkörande bilar, Googles sökmotoralgoritm och assisten Siri som många har i sin iPhone.

– Nu är äntligen hälso- och sjukvården på rätt spår. Nästa steg är att välkomna tekniken och för beslutsfattare att mäta framgången och effektiviteten av den nya teknologin, fortsätter Arwidson.

Tekniken inom hälso- och sjukvården är nu så långt kommen att AI och robotar kan ta emot en patient, fastställa sjukdomshistorik, aktuella symptom samt ge en diagnos och behandling.

Hälften av svenskarna vill vårdas av en robot

I den svenska studien, där 1 008 personer från hela Sverige intervjuades om sin syn på AI och robotar inom vården, är hälften av respondenterna (48 procent) villiga att ha kontakt med en AI-enhet eller robot när de söker vård. Detta ligger i linje med svar som PwC fått i liknande undersökningar från 2015 och 2016. Kvinnor är något mer positiva än män och mest positiva är personer under 45 år.

Mycket av det som talar mot AI inom vården är mer känslomässiga resonemang, som intuition och okunskap om den nya tekniken, liksom rädslan för att något oförutsett händer vid operation och provtagning.

Men vi har ännu en bit kvar till dess att AI kan betraktas som vanligt förekommande inom alla vårdinstanser, men det är sannolikt bara en tidsfråga innan tekniken hjälper människan att rejält flytta fram gränserna för vad som är möjligt.

Om rapporten

Den globala PwC-rapporten ”AI and Robotics in Healthcare” ger insikt i vad övergången till en virtuell och digitaliserad vård kan innebära både för patienter, yrkeskår och för samhället. 12 000 personer från tolv länder deltog i undersökningen. I Sverige intervjuades 1 008 personer från Stockholm, Södra och mellersta Sverige, Skåne, Halland, Blekinge, norra mellersta Sverige och norra Sverige. Omkring fyrtio procent av respondenterna var över 55 år.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier