Ersätt läkaren med en robot? Därför vill 55 % av patienterna vårdas av en robot

2017-04-11

Är framtidens sjukvård redo för robotar och artificiell intelligens? Enligt den färska rapporten ”AI and Robotics in Healthcare” är 55 procent av de 11 000 patienter som hördes i undersökningen villiga att ersätta människor med robotar.


I framtiden kommer artificiell intelligens att diagnostisera oss och robotar som aldrig insjuknar eller tar lunchrast att göra mindre ingrepp. Det visar den globala undersökningen där 11 000 patienter hördes.

– Nästa steg är att välkomna tekniken. Och för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården att mäta framgången och effektiviteten av den nya teknologin, liksom fokusera på vad patienter vill ha och behöver, säger Jon Arwidson, ansvarig för PwC Healthcare Sverige.
 

Tre orsaker till varför patienter välkomnar robotar

  • Enligt PwC:s undersökning är 55 procent av patienterna villiga att ersätta människor med robotar.
  • Hela 73 procent kan tänka sig att låta en robot genomföra mindre ingrepp.
  • 36 procent av patienterna tror att den virtuella vården erbjuder enklare och snabbare åtkomst till hälsovårdstjänster.
     

Yrkeskåren måste våga välkomna förändring

Den virtuella vården avser göra vården snabbare, effektivare och ska hjälpa att uppnå kostnadsbesparingar. Men trots att den virtuella vården inte ska ersätta människan utan underlätta yrkeskårens arbete så väcker den även oro.

47 procent av patienterna är oroliga för att robotar inte kan fatta beslut. Medan 33 procent av patienterna är oroliga för den virtuella vårdens snabbhet och för diagnosernas noggrannhet.

 – Personal inom hälsovården har en viktig roll i införandet av virtuell vård, visar den färska rapporten. De måste välkomna förändring och förstå hur vården underlättar personalens arbete. Patienter måste däremot få kunskap om hur Artificiell intelligens och robotteknik kan bistå i ett medicinskt sammanhang, säger Arwidson.
 

Om rapporten

PwC-rapporten ”AI and Robotics in Healthcare” ger insikt i vad övergången till en virtuell och digitaliserad vård kan innebära både för patienter, yrkeskåren och för samhället.

Undersökningen genomfördes i januari 2017 och 11 086 personer från tolv länder deltog i undersökningen.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier