19th Annual Global CEO Survey: Entertainment & Media

2016-02-17


Företagsledare inom underhållnings- och medieindustrin är under ökat tryck för att anpassa sig till konsumenternas förändrade förväntningar och beteenden, vilket främst beror på de framväxande tekniska trenderna.
 

Konsumenternas beteenden och distributionskanaler har utvecklats dramatiskt. Detta kan vara en anledning till att över tre fjärdedelar av företagsledarna inom E&M-sektorn (76 procent) anser att det finns fler hot mot företagets tillväxt än för tre år sedan. Det är en ökning från 67 procent förra året och högre än i de flesta andra branschsektorer.
 

De främsta orosmomenten för företagsledarna i sektorn är hot som geopolitisk osäkerhet, tillgängligheten på viktiga kompetenser och den snabba tekniska utvecklingen. De är även försiktiga vad gäller förutsättningarna för den globala ekonomiska tillväxten i år: endast 22 procent tror att den kommer att öka under de närmaste 12 månaderna, vilket är en minskning från 34 procent förra året. Förtroendet för en närliggande tillväxt är också dämpad. Färre koncernchefer har stora förväntningar på att verksamheten ska växa under de närmaste tolv månaderna.
 

Tekniktrenderna omdefinierar kundernas och intressenternas förväntningar

Förra året visade våra undersökningsresultat att E&M-sektorn var en av de sektorer som upplevde störst störningar, framför allt på grund av den tekniska utvecklingen. Årets undersökning visar att tekniken fortsätter att ligga bakom de stora förändringarna inom branschen. 89 procent av företagsledarna inom E&M-sektorn menar att de tekniska framstegen är den trend som mest sannolikt kommer att påverka intressenternas förväntningar.
 

Nästan tre fjärdedelar av företagsledarna inom E&M-sektorn (74 procent) är oroliga för att nya aktörer på marknaden kan hota den förväntade tillväxten. Det är mer än i någon annan bransch och återspeglar det tryck som de ständigt närvarande mobila enheterna och andra konkurrensmässiga hot sätter på branschen.
 

Om undersökningen

76 företagsledare inom underhållningssektorn i 36 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”19th Annual Global CEO Survey”.

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier