19th Annual Global CEO Survey – Transportation & Logistics

2016-02-29

Tillväxt i komplicerade tider

Företagsledare inom transport- och logistikbranschen är mer optimistiska när det gäller den globala ekonomin än många av sina kollegor. 36 procent förväntar sig att den globala ekonomin ska förbättras jämfört med 27 procent för det globala genomsnittet av samtliga företagsledare.

Siffran är dock fortfarande lägre än förra året, då 41 procent av ledarna i T&L‑branschen trodde att ekonomin skulle ljusna. Det kortsiktiga förtroendet för de egna utsikterna har dock ökat något. 36 procent är mycket säkra på tillväxt under de närmaste tolv månaderna. Bilden blir något ljusare om vi tittar tre år framåt, men ett stort antal företagsledare i branschen anser att ökad tillväxt blir allt svårare att uppnå. Mindre än hälften av företagsledarna inom T&L-branschen säger att det finns större tillväxtmöjligheter för deras företag än för tre år sedan (48 procent), medan över hälften anser att det finns fler hot (57 procent).

Vad är de oroliga för?

Företagen i branschen står inför ett stort antal lagar och regler, från utsläppsgränser till nya åtgärder som ska skydda mot terrorism, så det är föga överraskande att överreglering toppar listan över de krafter som ledarna måste hantera. 78 procent är oroliga över att detta är något som kan hota tillväxten. Därefter kommer instabila växelkurser och geopolitisk osäkerhet.

Företagsledarna inom transport- och logistikbranschen fortsätter att fokusera sina insatser på att förbättra den operativa effektiviteten. 37 procent säger att de planerar att outsourca en affärsprocess eller funktion och 76 procent planerar att genomföra kostnadsminskningar – vilket i båda fallen är högre än i många andra branscher.

Om undersökningen

110 företagsledare inom transport- och logistikbranschen i 49 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”19th Annual Global CEO Survey”.

Följ oss i sociala medier