Intersections: First-quarter 2014 transportation & logistics industry mergers and acquisitions analysis

Intersections: First-quarter 2014 transportation & logistics industry mergers and acquisitions analysis

April 2014

Intersections ger en kvartalsanalys av globala fusioner och förvärv (M&A) i transport- och logistikbranschen (T&L) med en översikt över de senaste resultaten och förväntningar på den framtida affärsaktiviteten.

Sammanfattningsvis

Affärsaktiviteten i T&L-branschen fick en trög start i år med en volym under första kvartalet lika låg som under de senaste åren. Men trots trög aktivitet finns det möjligheter för köpare på tillväxtmarknader att konsolidera fragmenterade transportsätt. Rapporten pekar också på att värderingar i utvecklade ekonomier fortsätter att återhämta sig.

Följande trender förväntas påverka värderingar och platser för affärer inom T&L:

  • Sjöfrakt har varit ett aktivt område, särskilt i containerlinjer, där nya fusioner, samarbeten och avtal om fartygsdelning pågår
  • Affärsaktiviteter inom vägtransport har också ökat, med flera nya förvärv som förväntas hjälpa företag att utöka sina tjänsteutbud
  • Många flygbolag är, efter flera sammanslagningar, inriktade på nya joint ventures och gränsöverskridande minoritetsandelar.

Kontakta oss

Fredrik Göransson

Partner

Tel 0709-29 11 46

Följ oss i sociala medier