Intersections: First-quarter 2015 transportation & logistics industry mergers and acquisitions analysis

Juni 2015

Välkommen till “Intersections”, PwC:s kvartalsvisa analys av mergers and acquisitions (M&A) i transport- och logistic sektorn. Det är med glädje vi presenterar vår rapport som ett led i vårt åtagande att ge er en djupare förståelse för relaterade trender och prospekt i branschen.

Följ oss i sociala medier