Intersections: Second-quarter 2014 transportation & logistics industry mergers and acquisitions analysis

Augusti 2014

Inom transport och logistik ökade transaktionerna under det andra kvartalet, mätt både som aviserat värde och volym. Men 2014 förväntas ändå inte bli ett rekordår för fusioner och förvärv inom sektorn.

Intersections är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv (M&A) i transport- och logistikindustrin (T&L). Den ger en översikt över de senaste M&A-resultaten och förväntningarna inför framtida affärsaktivitet. Nedan följer några punkter från andra kvartalets analys 2014:

  • Det var mer aktivitet inom sjö- och lastbilsfrakt det senaste kvartalet.
  • Nivån på finansiella investeringar i T&L-industrin har varit mer robust.
  • Affärerna inom T&L når rekordnivåer och följer en trend som pågår sedan den globala recessionen.
  • Köpare i T&L-industrin är fortsatt fokuserade på lokala affärer.

Kontakta oss

Fredrik Göransson

Partner

Tel 0709-29 11 46

Följ oss i sociala medier