Tailwinds: 2015 airline industry trends

September 2015

I en bransch där efterfrågan förväntas fördubblas de kommande 20 åren ställs frågan: Hur kommer flygindustrin att hantera utmaningarna som denna tillväxt medför? Med beaktande av nyckelfaktorer, såsom infrastruktur, bränslepriser och flygindustrins arbetsstyrka, undersöker 2015 års ”Tailwinds” påverkan på den globala ökningen i flygplansorders detta medför. I likhet med tidigare utgåvor ger rapporten också en översikt av tillståndet i branschen och översiktliga trender, inklusive nyckeltal i branschen.

Följ oss i sociala medier