Private Client Tax - individer och entreprenörer

man och kvinna på kontor diskuterar skatteregler

Att som privatperson navigera bland svenska och utländska skatteregler är inte lätt. Vad gäller för en individ som har tillgångar i utlandet eller som funderar på att flytta till eller från Sverige och kan det finnas risk för dubbelbeskattning?

Vi på Private Client Tax kan hjälpa dig med frågor som rör tillgångar och inkomster från Sverige och utlandet; exempelvis truster och stiftelser, svenska och utländska kapitalförsäkringar samt ägarfrågor för entreprenörer. Oavsett om du behöver deklarationsassistans eller skatterådgivning för att planera för framtiden kan vi hjälpa dig. 

Vanliga frågor:

  • Kan två länder beskatta samma inkomst och hur kan en sådan dubbelbeskattning hanteras?
  • Hur beskattas ett Investeringssparkonto (ISK) vid en flytt från Sverige?
  • Kan en utbetalning från en utländsk tjänstepension beskattas i Sverige?
  • Hur beskattas en utländsk trust i Sverige?
  • Vilket incitamentsprogram passar för det entreprenörsledda företaget?
  • Vad är viktigt att tänka på vid en omstrukturering av ägandet i det entreprenörsledda företaget?
  • Vilka länder har gåvoskatt/arvsskatt/förmögenhetsskatt och hur ska sådan utländsk skatt hanteras om den påförts en svensk skattskyldig individ?

Vad kan vi hjälpa till med?

Kontakta oss

Ajdin Hadzic

Ajdin Hadzic

Senior Tax Manager, PwC Sverige

Tel 0729-80 97 45

Andrea Berg Szymanski

Andrea Berg Szymanski

Senior Tax Manager, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 13

Följ oss i sociala medier