Skatterådgivning för små och medelstora företag

Rätt skatt – en förutsättning för välmående entreprenörsföretag

Skatteregler är ofta snåriga att navigera i, de är krångligt formulerade och svåra att koppla till det egna företaget. Frågan är hur du som entreprenör ska tänka kring skattefrågor? Oavsett hur dina utmaningar ser ut kan vi hjälpa dig, dra nytta av vår erfarenhet och försäkra dig om att du hänger med i de skatteförändringar som hela tiden sker. Att ha en skatterådgivare innebär trygghet för dig som ägare, ditt bolag och din familj.

Kontakta oss

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Entrepreneurial & Private Business Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 47

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Skatterådgivare inkomstskatt, ansvarig Entrepreneur Tax Services, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 84

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Tax Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 17

Följ oss i sociala medier