Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Hur är PwC som arbetsgivare?

PwC vet vikten av en god arbetsmiljö och en kultur som främjar välmående och hälsa

Hälsa är en förutsättning för att må bra, kunna prestera och trivas på arbetet. Genom att arbeta hälsofrämjande möjliggör PwC hållbar hälsa, trivsel och prestation. Riskerna för ohälsa minimeras och följs upp systematiskt.

PwC vill också skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare att själva ta ansvar för sin hälsa. Genom friskvårdsbidrag och hälsosatsningar vill vi uppmuntra våra medarbetare att upprätthålla en aktiv livsstil.

Både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön är viktiga för att må bra och kunna prestera på jobbet. För ett långsiktigt och väl fungerande hälsoarbete utbildar vi löpande våra chefer och ledare i hälsofrågor och ledarskap.

Vi vill att PwC:s medarbetare ska må bra!

Vi erbjuder därför en hälsoförsäkring och en sjukvårdsförsäkring i samarbete med Skandia. Hälsoförsäkringen har ett tydligt förebyggande fokus och innebär att våra medarbetare kan få hjälp redan innan de är sjuka.

Tillsammans med sjukvårdsförsäkringen, som ger medarbetaren tillgång till medicinsk specialistvård, skapar den Hälsokedjan, en heltäckande lösning som säkerställer ett gediget omhändertagande av oss när vi behöver hjälp.

Vid sidan av Hälsokedjan arbetar vi strategiskt med olika typer av hälsoinsatser för att främja god hälsa och uppmuntra till en hälsosam livsstil.
 

Hur tar PwC till vara på människors olikheter, egenskaper och erfarenheter?

Inom PwC är vi övertygade om att olikheter bland människor bidrar till en dynamisk arbetsmiljö präglad av olika perspektiv och nya idéer. Vi är också övertygade om att vi, för att nå våra långsiktiga mål, måste ta tillvara våra olikheter, egenskaper och erfarenheter.

Vi vet att människors olikheter bidrar till en dynamisk arbetsmiljö präglad av olika perspektiv och nya idéer som tar oss framåt. Vårt mångfaldsarbete är integrerat i rekryteringsprocessen, vår dagliga verksamhet och i vårt strategiska arbete med affärsplanen.
 

"Målet är att fortsätta skapa en inkluderande miljö med samverkan, respekt för varandra och nytänkande. Utifrån vår vision om ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende ska PwC bidra med vårt kunnande och våra erfarenheter för lika rättigheter och möjligheter i samhället."

Peter Nyllinge, vd PwC Sverige

Lön och förmåner på PwC

PwC är en arbetsgivare som ger dig oändliga utvecklingsmöjligheter utifrån din unika profil. Vårt medarbetarlöfte "Opportunity of a Lifetime" innebär att du ska ha den bästa tiden i din karriär här hos oss på PwC.

Vi belönar våra medarbetare utifrån en individuell kompensationsmodell och ett brett förmånspaket som ska hjälpa till i vardagen och underlätta för våra medarbetare att ha en hållbar livsstil.

Den absolut största förmånen är kanske ändå den stora gemenskap och kultur du blir medlem i som anställd på PwC! Vi tror att ditt välbefinnande på arbetsplatsen är grundläggande för att du ska trivas och utvecklas med oss och därför satsar vi stora resurser på aktiviteter som skapar en gemenskap och kultur vi alla kan vara stolta över att vara en del i. TUR-spelen är ett exempel, även de olika träningsinitiativ som finns på PwC vittnar om den gemenskap som byggs inom organisationen och som gör oss unika.

PwC - Employer with Great Benefits

Priset grundar sig på en enkät som våra medarbetare svarade på i mars, där vann sin storlekskategori eftersom PwC hade högst totalpoäng av alla deltagande bolag med över 3 000 anställda. När Benify tittade närmare på resultat låg PwC väldigt bra till i engagemangs- och ambassadörskapssiffror – därav motiveringen. (Källa: Benify, Världens smartaste förmånsportal)

Med följande motivering vann PwC Förmånskollen 2018 i sin storleksklass:

"För sitt arbete med att erbjuda ett brett och attraktivt förmånsutbud samt imponerande sätt att bygga ett starkt employer brand. Med ett stort engagemang för god medarbetarkommunikation och smarta lösningar är PwC en värdig vinnare av Förmånskollen 2018".
Benify
 

"Som medarbetare på PwC kan man ha olika intresse för förmånerna beroende på var man är i livet"

Vilka är de mest uppskattade förmånerna för medarbetarna på PwC?

Vilka förmåner man som medarbetare uppskattar är väldigt individuellt och vi månar därför om att ha ett aktuellt, brett och attraktivt förmånspaket. Lunchförmån och friskvård är de förmåner som är mest utnyttjade men PwC erbjuder en mängd övriga förmåner i hopp om att alla medarbetare finner just sina favoriter.

Exempel på förmåner på PwC:

 • Lunchförmån.
 • Friskvårdsbidrag.
 • Rabatter på till exempel gym, massage och underhållning.
 • Föräldrarelaterade förmåner.
 • Tjänstepensionsplan.
 • Digital placeringsrådgivning.
 • Pensionspara extra via löneväxling.
   


7 saker vi uppskattar hos dig

”Det är väldigt viktigt att alla kandidater känner att de blir lika behandlade och att de får samma möjligheter”

Louise Thulin, Human Capital, PwC Sverige
Louise Thulin

Sju saker som vi uppskattar

 • Nyfiken och flexibel
  Vi hoppas att du vill lära mer, utvecklas och kan hantera förändringar. 
 • Mod och vetgirighet?
  Dela med dig av hur du vill bidra. Har du ett drömprojekt eller något du vill förverkliga i livet?
 • Affärsmässighet 
  Du ska ha vilja och intresse att bidra till affärerna och hålla dig uppdaterad med vad som händer i näringslivet. Har du någon gång haft egen firma eller drivit olika projekt i studentvärlden.Har du haft förtroendeuppdrag?
 • Integritet?
  Det är viktigt för oss eftersom vi tar på oss ett stort ansvar gentemot våra klienter. 
 • Konsten att hantera relationer och skapa dialog
  Har du många vänner eller influencer i sociala medier. Kan du kommunicera dina idéer och har du förmågan att övertyga andra?
 • Inte bara betyg
  Självklart behövs bra studieresultat men vi värderar också om du arbetat extra eller pluggat utomlands. Extraknäck? Språkresor? Scoutläger?
 • Lagspelare eller ledare?
  Kan du leda eller driva framgång tillsammans med andra är det ett plus. Förflutet som idrottsledare, ridlärare, discjockey eller scout?

Hur rekryterar PwC?  Det är din potential som avgör

PwC har breddat sin kompetens för att vi ska lösa kundernas viktiga problem. Detta gör att PwC söker en bredare målgrupp än företaget gjort historiskt.

Flera typer av utbildningsbakgrunder kan vara relevanta för att få jobb. Samtidigt arbetar PwC aktivt med att minska risken för diskriminering i rekryteringsprocessen.

"Det viktigaste är inte vad du gjort bakåt – vi letar efter personer vi tror på framåt"

Tyngdpunkten i PwC:s rekryteringsprocess har tidigare legat på vad kandidaten har presterat enligt sitt cv, till exempel vilka kurser kandidaten har läst under sin utbildning. Nu fokuserar PwC på individens potential framåt, det vill säga vad personen kan åstadkomma i vår organisation.

Detta görs bland annat genom användning av urvalstester som fokuserar på personlighet och problemlösningsförmåga. Testerna minimerar risken för diskriminering och skapar en rättvis och transparent rekryteringsprocess.

Problemlösningsförmåga är en av de faktorer som starkast förutsäger individens arbetsprestation enligt forskning.

Utifrån testresultat och övriga delar i ansökan görs sedan en helhetsbedömning och de kandidater som PwC ser störst potential i kallas till intervju.
 

Din potential avgör din framtid hos PwC

Kanske har du utvecklat bra egenskaper och erfarenheter genom annat än studier? Vi söker efter potential i våra medarbetare och den kan uttryckas på många sätt. Självklart är din CV viktig men vi vill framförallt rekrytera människor utifrån deras utvecklingsmöjligheter.

Vi söker olika typer av människor och kompetenser.

Hur gör du för att lära känna oss?

Här ser du flera sätt att knyta kontakter långt innan det är dags att söka jobb. Vad passar dig bäst?

Kontakta oss

Simon Fjellner

Simon Fjellner

Employer Brand Manager, PwC Sverige

Tel 0730-74 18 74

Följ PwC Karriär