Jobb inom affärsstöd och verksamhetsutveckling

Jobb som internkonsult med PwC:s affärsstöd och verksamhetsutveckling

Vi vill hjälpa våra kunder på bästa sätt - det är kärnan i varje uppdrag vi tar på oss. För att våra kundansvariga inom olika områden ska kunna leverera på ett så effektivt sätt som möjligt behöver de ett professionellt och proaktivt stöd från affärsstödsfunktionerna. Vill du jobba med att ge dem rätt uppbackning?

Sälj, marknadsföring och kommunikation

Vår avdelning för sälj, marknadsföring och kommunikation har i uppdrag att bidra till PwC:s tillväxt och lönsamhet. Hos oss kan du jobba med att leverera säljstöd, kommunikationsstöd eller digital marknadsföring baserat på kundinsikter och kundåterkoppling. Pressbearbetning, content marketing, sponsring och events är viktiga externa kanaler för vår marknadsföring. Vi har också grafisk produktion med formgivare, designers, copy med mera.

Ekonomi, redovisning och administration

Vår ekonomiavdelning hjälper till med administrativa frågor via en helpdesk, med finansiell rapportering och analys som stöd i PwC:s finansiella rapportering. Vi ger också stöd till beslutsfattare i uppföljning och styrning samt i det centrala systemstödet för intäkts- och personalkostnadsanalys. Du kan också få jobba med med affärsrelaterad verksamhetsplanering och uppföljning.

IT: Drift, utveckling och it-säkerhet

På vår IT-avdelning kan du få jobba med att stötta och hjälpa medarbetare i deras arbetsvardag. PwC IT tillhandahåller allt från drift och förvaltning till ett av PwC-nätverkets främsta exempel på AI & Automation-utveckling. PwC IT är en nyckelspelare på PwC:s digitaliseringsresa med åtskilliga riktigt spännande IT-utvecklingsprojekt i portföljen.  

Risk Management - kvalitet, oberoende och juridik

På vår avdelning för Risk Management får du jobba med att bedöma risker och upprätthålla kvaliteten i PwC:s leveranser. Vi har ansvar för policies & processer, samt för PwC:s övergripande informationssäkerhet. Inom avdelningen finns också jobb inom juridik på vår finns en koncernstab för juridisk expertis och oberoende, dvs. förmågan att agera med integritet och objektivitet.

Personal- och organisationsfrågor

Human Capital är vår personalfunktion som stöttar PwC i att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla talanger inom PwC. Hos oss får du jobba nära organisationen och vara med och erbjuda ett konsultativt stöd till chefer och ledare på alla nivåer inom organisationen kring våra HR-processer. Som kunskapsföretag värnar vi om vår kompetens, så du kan få jobba med att ta till vara samt utveckla den kunskap våra medarbetare besitter på olika innovativa sätt, bland annat i vårt HR Tech lab.
 

Jobb som internkonsult inom PwC:s affärsstödsfunktioner passar dig som är:

 • Serviceorienterad

 • Vill bidra till utveckling av verksamheter

 • Tycker om att ha kontakt med många interna beställare

 • Intresserad av hur ditt specialistområde kan bidra till tillväxt och lönsamhet

Hos oss kan du jobba med frågor inom:

 • Affärsanalytiker

 • AI & Automation RPA-operator

 • Business controllers

 • Business Intelligence utvecklare

 • Change Management

 • Employer branding

 • Fullstack-utvecklare

 • Grafisk design/formgivare

 • IT-specialist

 • Jurist

 • Kommunikatör/content manager

 • Kundanalytiker/kundinsikt

 • Learning technology

 • Lönespecialist

 • HR-generalist

 • HR-specialist

 • HR Tech

 • Hälsostrateg

 • Marknadsförare

 • Pensionsspecialist

 • PR

 • Rekryterare

 • Sociala medier specialist

 • Säljcoach

 • Webbstrateg

Kontakta oss

Simon Fjellner

Simon Fjellner

Employer Brand Manager, PwC Sverige

Tel 0730-74 18 74

Följ PwC Karriär